Skip to main content

Categorie: privacy (blog)

De rol van de lijnmanager op het gebied van privacy

In onze wereld, met alle informatietechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. Het beschermen van gevoelige persoonsinformatie is niet alleen de taak van IT-afdelingen, Privacy Officer of FG, maar van iedereen binnen de organisatie. Als lijnmanager heb je een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels van de organisatie houdt. Maar wat houdt deze rol precies in en welke verantwoordelijkheden komen daarbij kijken? Dat lees je in deze blog.

Download hier een pdf van deze blog

Lees verder

Een verwerkersovereenkomst afgesloten, en dan?

Sinds de invoering van de AVG zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens strenger geworden. Een van de belangrijkste eisen is dat je een verwerkersovereenkomst moet opstellen wanneer je persoonsgegevens laat verwerken door anderen. Maar het opstellen van zo’n overeenkomst betekent niet dat je daarna klaar bent. De verwerkersovereenkomst is geen vaststaand en statisch document; je moet op bepaalde dingen blijven letten en zaken aanpassen wanneer dat nodig is. In deze blog lees je meer over wat er moet gebeuren nadat je een verwerkersovereenkomst hebt afgesloten, om te zorgen dat je blijft voldoen aan de AVG.

Download hier een pdf van deze blog

Lees verder

Wat is een gerechtvaardigd belang?

Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, moet je volgens de AVG eerst vaststellen of de verwerking rechtmatig is. Je hebt daarom als organisatie altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Hoewel ‘toestemming van de betrokkene’ een bekende grondslag is, kan voor bepaalde organisaties een ‘gerechtvaardigd belang’ ook een belangrijke basis voor verwerking zijn. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?

Lees verder

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.

In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Organisaties verzamelen, verwerken en analyseren gegevens om te leren en hun diensten te verbeteren. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: dataminimalisatie. In deze blog leg ik uit wat dataminimalisatie is en waarom het waardevol is voor zowel organisaties als individuen.

Lees verder

Waarom is privacy eigenlijk belangrijk?

Eind januari was het weer de Europese Dag van de Privacy. Een jaarlijks terugkerende dag om stil te staan bij privacy. Want, in onze huidige maatschappij, met alle computertechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. In deze blog lees je waarom privacy zo belangrijk is, wat de gevaren zijn bij een gebrek eraan en hoe je als organisatie de privacy kan beschermen. Want, je hebt misschien niets te verbergen, maar wel altijd iets te beschermen…

Lees verder

Wat zet je in je jaarrapportage privacy?

Het begin van een nieuw jaar betekent ook dat het weer tijd is voor het jaarverslag. Zo is het aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. Want, bestuurders willen weten waar de organisatie staat en hoe de privacywetgeving wordt nageleefd binnen de gemeente. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.

Lees verder