Tag: ai

Betrouwbare AI: ethische richtlijnen

  • IB&P

De Europese Commissie heeft een onafhankelijke groep experts op het gebied van AI aangesteld. De groep heeft ethische richtlijnen opgesteld voor betrouwbare Artificial Intelligence (AI).

Nederlanders over Artificiële Intelligentie

  • IB&P

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft onderzoek uit laten voeren naar de kennis houding van Nederlanders over Artificiële Intelligentie (AI). De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in dit onderzoeksrapport.