Skip to main content

Categorie: bijeenkomsten

Bijeenkomst Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy: Logging

Drie a vier keer per jaar komt het Netwerk Informatiebeveiliging en Privacy po vo samen op netwerkbijeenkomsten. Het netwerk is voor iedereen die zich op school bezighoudt met IBP en is de plek om met collega s kennis en ervaringen te delen. Op 2 februari is er weer een bijeenkomst. Het thema van deze sessie is logging, de basis voor cybersecurity.

Lees verder

Dutch Cybersecurity Assembly bespreekt uitdagingen van NIS2

Omdat cybersecurity cruciaal is voor de bescherming van onze samenleving, heeft de Europese Unie, EU, in 2016 de Directive on Security of Network and Information Systems, NIS Directive, geintroduceerd. Hoewel deze Europese richtlijn heeft gezorgd voor meer samenhang binnen de EU op het gebied van netwerk en informatiebeveiliging, moet de cyberweerbaarheid nog verder omhoog om de samenleving te beschermen.

Lees verder

Cyber Sessions The time is now

Gemeenten kunnen niet langer wachten, de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijke beleid. In het kader van the time is now bieden het CCV en de VNG 5 Cyber Sessions aan. Na het bekijken van deze online sessies kunnen ambtenaren OOV, openbare orde en veiligheid, en CISO s, Chief Information Security Officer, direct aan de slag met digitale veiligheid. De Cyber Sessions worden gefaseerd aangeboden.

Lees verder

Save the date Overheidsbreed Cyberprogramma 2022

In 2021 was er veel te doen rondom de kwetsbaarheden in Log4j. Misbruik kon voor grote problemen zorgen. Log4J komt voor in allerlei systemen van overheidsorganisaties maar ook bij leveranciers. Daarnaast was de kwetsbaarheid ook vrij eenvoudig uit te buiten door cybercriminelen. Het zette de overheid en het bedrijfsleven op scherp. De kwetsbare systemen werden gecheckt en waar nodig werden maatregelen getroffen.

Lees verder