Categorie: hulpmiddelen

Privacy & AVG Contentbibliotheek

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakte de VNG / IBD een verzameling van vragen en antwoorden over bewustwording of awareness rondom privacy en gegevensbescherming. De zogeheten AVG-contentbibliotheek is bedoeld om best practices te delen en privacybewustzijn en kennis over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te vergroten onder de doelgroep van gemeenten, provincies en waterschappen. Overheden kunnen de set aan vragen en antwoorden gebruiken in hun eigen campagnes en importeren in bewustwordingsinstrumenten zoals online leeromgevingen.

Lees verder

Mindmap Informatiebeveiliging – Eigen huis op orde

Bestuurders en informatiedeskundigen hebben elkaar hard nodig om de informatiebeveiliging van de gemeente op orde te krijgen en houden. Terwijl beiden een eigen taal spreken en elkaar daarom niet altijd begrijpen. Deze mindmap kunnen zij als onderlegger gebruiken bij gesprekken over informatiebeveiliging. De mindmap biedt inzicht in verschillende aspecten van informatiebeveiliging en de rol die de bestuurder in dit domein heeft.

Lees verder

Update Criteria borging AVG / Borgingsproduct gegevensbescherming

Het borgingsproduct bevat criteria om de AVG te vertalen naar een kwaliteitscyclus voor gegevensbescherming en privacy voor gemeentelijke processen. Hiermee beogen we gemeenten concrete handvatten te bieden om een goede omgang met persoonsgegevens in de gehele organisatie te waarborgen. Het AVG borgingsproduct is verder verfijnd aan de hand van feedback van gemeenten en interne analyses.

Lees verder

NOREA: Cyber Security Assessment & Inherente Cyber Risicoanalyse

Onze samenleving digitaliseert exponentieel. Wie kan zich de introductie van de smartphone in 2007 nog herinneren? En dat er slechts een klein groepje “nerds” als early adopters enthousiast mee aan de slag ging? Inmiddels heeft 87% van de Nederlanders een smartphone of tablet. Als gevolg van deze ontwikkelingen is een samenleving zonder IT eigenlijk niet meer voor te stellen. Het belang van IT zal ook alleen maar sneller toenemen.

Lees verder

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap