Categorie: hulpmiddelen

Vernieuwd: Handreiking Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM)

De IBD heeft de handreiking Bedrijfscontinuïteitsbeheer (BCM) vernieuwd. Hij sluit nu aan bij de BIO in plaats van bij de BIG. Bedrijfscontinuïteitsbeheer is een proces waarbij de organisatie de nodige maatregelen treft om ongeacht de omstandigheden de continuïteit van de meest (kritische) bedrijfsprocessen te garanderen. In geval van een onderbreking van een of meerdere van deze bedrijfsprocessen dient een organisatie in staat te zijn snel en besluitvaardig op te treden, zodat deze activiteiten binnen de kortst mogelijke termijn kunnen worden hersteld.

Lees verder

Factsheet en toolkit: veilige e-mail in het zorgdomein

In de dagelijkse praktijk loopt e-mail vaak over onbeveiligde verbindingen. Dat maakt gewone (onbeveiligde, niet versleutelde) e-mail per definitie geen goed medium voor uitwisseling van gevoelige (persoons)gegevens. Voor het gebruik van e-mail in het zorgdomein is de NTA 7516 norm ontwikkeld. Deze norm bevat eisen voor het uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie. Deze norm is ook voor gemeenten van toepassing.

Lees verder

Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging

Beveiligingsbewustzijn is een belangrijk aspect om beveiligingsrisico’s te voorkomen. De Handreiking Verhogen bewustzijn informatiebeveiliging biedt gemeenten een gestructureerde en cyclische aanpak om werk te maken van het verhogen van het beveiligingsbewustzijn in hun organisatie. Deze handreiking is onderdeel van het traject Verhogen digitale weerbaarheid (module 3 Awareness).

Lees verder

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap