Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie

Het vernietigen van digitale overheidsinformatie gebeurt in de praktijk te weinig. Om overheden te ondersteunen en bewuster te maken van deze verplichting heeft het Nationaal Archief een handreiking gepubliceerd met praktische handvatten.

Handreiking

De handreiking richt zich op het belang van het vernietigen van digitale overheidsinformatie en hoe dit in de praktijk moet worden aangepakt. Dit wordt uiteengezet door middel van een stappenplan. Aan de hand van het stappenplan kan er een risicoanalyse worden gemaakt waarmee onder meer de reikwijdte, het object en de wijze van vernietiging worden bepaald. Hiermee kunnen decentrale overheden afwegen welke informatie van belang is en welke stappen relevant zijn voor de organisatie.

Digitale overheidsinformatie

De term digitale overheidsinformatie slaat op alle digitale, opgeslagen informatie die door de overheid is ontvangen of gemaakt bij het realiseren van haar taken. Vernietiging van deze overheidsinformatie gebeurt nog te weinig. Hier zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen, bijvoorbeeld doordat het digitaal informatiebeheer niet op orde is of door de afwezigheid van een vernietigingsfunctie in de informatiesystemen. De handreiking geeft niet aan wat er precies vernietigd moet worden, omdat deze keuze voorbehouden is aan de organisatie. Desalniettemin creëert de handreiking bewustwording over de wettelijke taak waar alle overheidsorganisaties aan moeten voldoen.

Belang van digitaal vernietigen

Vernietigen van overheidsinformatie is één van de verplichtingen die volgen uit de AVG. Decentrale overheden verwerken veel persoonlijke gegevens van burgers. Dit brengt risico’s met zich mee. Om de persoonlijke levenssfeer van burgers te beschermen is het nodig dat wordt voldaan aan deze regelgeving. Persoonsgegevens die niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en gebruikt, moeten dus worden vernietigd. Als er niet aan de regelgeving van de AVG wordt voldaan kan dit een boete opleveren. Dit moet voorkomen dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De BIO en het toepassen van encryptie; wat moet je weten?
Encryptie is een serieus onderdeel geworden binnen veel organisaties. Niet voor niets worden er in BIO eisen benoemd als het gaat om encryptie. Welke eisen zijn dit en wat moet je hier als CISO over weten?
De ingrediënten van een jaarverslag
In gemeenteland komt het jaarverslag er weer aan. Schrijf jij als CISO of FG al een separaat jaarverslag over informatiebeveiliging of privacy? Zeker doen!
Het bijhouden van een verwerkingsregister, hoe doe je dat?
Hoe zorg je er voor dat het bijhouden van het verwerkingsregister op een juiste en consistente wijze gebeurt?

Meer recente berichten

Gebruikersoverleg vertolkt stem van ENSIA-coördinatoren
Verder lezen
Het corona paspoort lijkt onvermijdelijk, maar wat stelt het voor?
Verder lezen
Containerschepen vol data verlaten het land
Verder lezen
Ken je risico’s, verbeter je cyberweerbaarheid
Verder lezen
Snel, slim en privacyvriendelijk gegevens uitwisselen met Ma3tch
Verder lezen
Overheid en bedrijfsleven in gesprek over bredere inzet meerfactorauthenticatie
Verder lezen
Britse overheid noemt end-to-end encryptie onacceptabel risico voor samenleving
Verder lezen
TNO claimt doorbraak in datagebruik en privacy
Verder lezen
Dekker: ‘Bewustwording voorkomt datalekken’
Verder lezen
Gartner belicht acht trends rond security en risk management
Verder lezen