Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie

Het vernietigen van digitale overheidsinformatie gebeurt in de praktijk te weinig. Om overheden te ondersteunen en bewuster te maken van deze verplichting heeft het Nationaal Archief een handreiking gepubliceerd met praktische handvatten.

Handreiking

De handreiking richt zich op het belang van het vernietigen van digitale overheidsinformatie en hoe dit in de praktijk moet worden aangepakt. Dit wordt uiteengezet door middel van een stappenplan. Aan de hand van het stappenplan kan er een risicoanalyse worden gemaakt waarmee onder meer de reikwijdte, het object en de wijze van vernietiging worden bepaald. Hiermee kunnen decentrale overheden afwegen welke informatie van belang is en welke stappen relevant zijn voor de organisatie.

Digitale overheidsinformatie

De term digitale overheidsinformatie slaat op alle digitale, opgeslagen informatie die door de overheid is ontvangen of gemaakt bij het realiseren van haar taken. Vernietiging van deze overheidsinformatie gebeurt nog te weinig. Hier zijn diverse oorzaken voor aan te wijzen, bijvoorbeeld doordat het digitaal informatiebeheer niet op orde is of door de afwezigheid van een vernietigingsfunctie in de informatiesystemen. De handreiking geeft niet aan wat er precies vernietigd moet worden, omdat deze keuze voorbehouden is aan de organisatie. Desalniettemin creëert de handreiking bewustwording over de wettelijke taak waar alle overheidsorganisaties aan moeten voldoen.

Belang van digitaal vernietigen

Vernietigen van overheidsinformatie is één van de verplichtingen die volgen uit de AVG. Decentrale overheden verwerken veel persoonlijke gegevens van burgers. Dit brengt risico’s met zich mee. Om de persoonlijke levenssfeer van burgers te beschermen is het nodig dat wordt voldaan aan deze regelgeving. Persoonsgegevens die niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld en gebruikt, moeten dus worden vernietigd. Als er niet aan de regelgeving van de AVG wordt voldaan kan dit een boete opleveren. Dit moet voorkomen dat er onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.
Waar gaat de Wet digitale overheid over?
Vorig jaar is het wetsvoorstel voor de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen door de Tweede Kamer. Maar waar gaat deze wet nu precies over? Wanneer gaat de wet (pas) van kracht en wat betekent dit voor jouw gemeentelijke organisatie?
Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?

Meer recente berichten

Uitfasering uitgifte publiek vertrouwde webcertificaten PKIoverheid
Verder lezen
Ollongren: Gemeenten onvoldoende bewust van AVG
Verder lezen
Gepubliceerd: Werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeenten
Verder lezen
Cyberaanvallen kunnen leiden tot een grote ramp
Verder lezen
Dit is wat er met je privégegevens kan gebeuren na een datalek
Verder lezen
Joost de Jong, wethouder Eindhoven: Security is kerntaak
Verder lezen
Investeer in cybersecurity, niet eenmalig maar blijvend
Verder lezen
Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na onderzoek privacy-autoriteit
Verder lezen
Handreiking Wgs in samenwerking met de AP
Verder lezen
Audio blog: De succesfactoren voor een goede implementatie van informatiebeveiliging
Verder lezen