Categorie: hulpmiddelen

Volgend verantwoordingsjaar nieuwe ENSIA-tool

Gemeenten maken vanaf het volgende verantwoordingsjaar gebruik van een nieuwe ENSIA-tool. In samenwerking met gemeenten stelde de VNG hiervoor een programma van eisen en wensen op en voerde een Europese aanbestedingsprocedure uit. De opdracht voor ontwikkeling is gegund aan SEP BV en Qualogy Applications. SEP bouwt in de komende periode samen met Qualogy de tool onder regie van de VNG.

Lees verder

Veilige en actuele persoonsgegevens door ‘digitale stekkerdoos’

Dankzij nieuwe technologieën als Application Programming Interface (API) en blockchain blijven de persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Veilig en betrouwbaar. Het doel: alle persoonsgegevens op één centrale plek, weg met die tijdrovende en dure schaduwadministratie en meer regie voor de burger. Samen met de pensioenfondsen onderzoekt de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) bovendien de mogelijkheden van API voor deze sector.

Lees verder

Handreiking Bewaren van e-mail Rijksoverheid

In de digitale wereld is de hoeveelheid digitale overheidsinformatie extreem gegroeid. E-mail is inmiddels de voornaamste vorm van communicatie binnen het Rijk. Ter illustratie:Het aantal verzonden en ontvangen e-mails binnen het Rijk bedraagt naar schatting minstens een miljard per jaar. Er is een grote businesscase voor het verbeteren van de digitale informatiehuishouding binnen het Rijk.

Lees verder

Aanbevelingen EDPB na Schrems II

De European Data Protection Board (EDPB) heeft aanbevelingen opgesteld voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen. Dat zijn landen waar persoonsgegevens minder goed beschermd zijn dan in de EU. De EDPB wil het bedrijfsleven hiermee meer duidelijkheid geven, nadat het Europese Hof van Justitie het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaarde.

Lees verder