Cyberoefenpakket VNG: Oefenscenario’s digitale incidenten

Dit is het cyberoefenpakket voor gemeenten dat in samenwerking met het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (Hierna; COT) tot stand is gekomen. De inhoud van het oefenpakket is in opdracht van de VNG door het COT ontwikkeld. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met burgemeesters en werksessies gehouden met functionarissen en partners van gemeenten.

Het oefenpakket is getoetst op inhoud en proces aan de hand van drie pilots. Met dit oefenpakket kan uw gemeente en desgewenst in aansluiting met partners zelfstandig een interactieve cyberoefening organiseren en uitvoeren. Het oefenpakket bestaat uit drie varianten:

Interactieve oefening

Drie modules zijn beschikbaar:

  1. Gemeentelijk crisisteam – Focus op continuïteit
  2. Gemeentelijk crisisteam en gezagsdriehoek (burgemeester, politie en OM) – Focus op criminaliteit
  3. Gemeente en gezagsdriehoek en Regionaal Operationeel Team – Focus op maatschappelijke impact

Het betreft een interactieve crisissimulatie. Dit is een werkvorm waarbij de deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de bestaande crisisstructuur en het crisismanagement van gemeente en partners. Met de inzet van een oefenstaf (‘tegenspel’) worden de gevolgen van een crisis zo realistisch mogelijk nagebootst. Tijdens een simulatieoefening wordt de tijdsdruk gevoeld en wordt zoveel mogelijk een totaalbeeld van de impact van een crisis gegeven. Dit zijn partijen zoals: Eigen medewerkers, klanten, journalisten, etc. De oefening bestaat uit twee tot drie rondes en deze rondes zijn volledig interactief. De deelnemers krijgen in deze rondes alle informatie via videobeelden en telefoongesprekken. Zij moeten daadwerkelijk met elkaar en de buitenwereld communiceren en samenwerken. Acties moeten worden uitgezet en besluiten worden gecommuniceerd.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Ont-Googlen en terughoudendheid met de cloud
Welke keuzes maak je zelf als het gaat om producten en diensten van de tech-giganten? In hoeverre weeg jij zelf informatiebeveiliging en privacy mee? Vandaag een blog met de persoonlijke reis van Renco.
Grip op informatie
Onlangs publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het magazine ‘Grip op informatie’, waarin acht gemeenten een boekje opendoen over hoe zij omgaan met informatie. In deze blog licht ik enkele kernpunten en conclusies uit op het gebied van informatiebeveiliging en privacy die in het magazine op dit vlak naar voren komen.
Wat zegt de GIBIT over informatiebeveiliging?
Om te zorgen dat een product of dienst aansluit bij de behoefte, wordt gemeenten aanbevolen om gebruik te maken van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Maar worden hiermee ook alle informatiebeveiligingsvraagstukken gedekt?

Meer recente berichten

Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC
Verder lezen
Documenten 25 kinderen openbaar door datalek in onderwijsplatform
Verder lezen
Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie
Verder lezen
BIO en Thema-uitwerkingen Communicatievoorzieningen
Verder lezen
Gevoelige data veilig analyseren
Verder lezen
Aantal incidenten met inloggegevens verdubbeld
Verder lezen
440.000 euro boete voor OLVG vanwege onvoldoende beveiliging medische dossiers
Verder lezen
Zweedse politie beboet voor gebruik gezichtsherkenning Clearview
Verder lezen
Wie worden de nieuwe ‘IT-toppers’ in de Tweede Kamer?
Verder lezen
Wat is de ISO27701 en waarom is dit belangrijk voor mij of mijn organisatie?
Verder lezen