Cyberoefenpakket VNG: Oefenscenario’s digitale incidenten

Dit is het cyberoefenpakket voor gemeenten dat in samenwerking met het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (Hierna; COT) tot stand is gekomen. De inhoud van het oefenpakket is in opdracht van de VNG door het COT ontwikkeld. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met burgemeesters en werksessies gehouden met functionarissen en partners van gemeenten.

Het oefenpakket is getoetst op inhoud en proces aan de hand van drie pilots. Met dit oefenpakket kan uw gemeente en desgewenst in aansluiting met partners zelfstandig een interactieve cyberoefening organiseren en uitvoeren. Het oefenpakket bestaat uit drie varianten:

Interactieve oefening

Drie modules zijn beschikbaar:

  1. Gemeentelijk crisisteam – Focus op continuïteit
  2. Gemeentelijk crisisteam en gezagsdriehoek (burgemeester, politie en OM) – Focus op criminaliteit
  3. Gemeente en gezagsdriehoek en Regionaal Operationeel Team – Focus op maatschappelijke impact

Het betreft een interactieve crisissimulatie. Dit is een werkvorm waarbij de deelnemers aan de hand van een scenario een crisis ‘beleven’ en daarop moeten reageren. Voor de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de bestaande crisisstructuur en het crisismanagement van gemeente en partners. Met de inzet van een oefenstaf (‘tegenspel’) worden de gevolgen van een crisis zo realistisch mogelijk nagebootst. Tijdens een simulatieoefening wordt de tijdsdruk gevoeld en wordt zoveel mogelijk een totaalbeeld van de impact van een crisis gegeven. Dit zijn partijen zoals: Eigen medewerkers, klanten, journalisten, etc. De oefening bestaat uit twee tot drie rondes en deze rondes zijn volledig interactief. De deelnemers krijgen in deze rondes alle informatie via videobeelden en telefoongesprekken. Zij moeten daadwerkelijk met elkaar en de buitenwereld communiceren en samenwerken. Acties moeten worden uitgezet en besluiten worden gecommuniceerd.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.
Waar gaat de Wet digitale overheid over?
Vorig jaar is het wetsvoorstel voor de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen door de Tweede Kamer. Maar waar gaat deze wet nu precies over? Wanneer gaat de wet (pas) van kracht en wat betekent dit voor jouw gemeentelijke organisatie?
Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?

Meer recente berichten

Uitfasering uitgifte publiek vertrouwde webcertificaten PKIoverheid
Verder lezen
Ollongren: Gemeenten onvoldoende bewust van AVG
Verder lezen
Gepubliceerd: Werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeenten
Verder lezen
Cyberaanvallen kunnen leiden tot een grote ramp
Verder lezen
Dit is wat er met je privégegevens kan gebeuren na een datalek
Verder lezen
Joost de Jong, wethouder Eindhoven: Security is kerntaak
Verder lezen
Investeer in cybersecurity, niet eenmalig maar blijvend
Verder lezen
Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na onderzoek privacy-autoriteit
Verder lezen
Handreiking Wgs in samenwerking met de AP
Verder lezen
Audio blog: De succesfactoren voor een goede implementatie van informatiebeveiliging
Verder lezen