Beleidsontwikkelingen rondom het Burgerservicenummer (BSN)

Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer middels een kamerbrief over de ontwikkelingen in het beleid rondom het burgerservicenummer (BSN).

Inleiding

Met deze brief informeer ik uw Kamer over ontwikkelingen in het beleid rondom het burgerservicenummer (BSN), zoals aangekondigd in de Kamerbrief over de voorgenomen wijziging Uitvoeringswet AVG.

Niemand wil behandeld worden als een nummer en de overheid mag haar burgers niet als nummers behandelen. Toch is er in Nederland voor gekozen, in 2007, om iedere burger (en alle anderen met een relatie met de Nederlandse overheid) een uniek identificerend nummer toe te kennen – het burgerservicenummer. Een nummer dat bedoeld is voor efficiënte, foutloze en privacybeschermende uitwisseling van gegevens tussen overheden en voor communicatie tussen overheid en burger.

Dat het gebruik van zo’n nummer grote voordelen biedt, blijkt alleen al uit de vele vragen vanuit organisaties binnen en buiten de overheid voor uitbreiding van de mogelijkheden tot gebruik van het nummer. Bijvoorbeeld door banken bij monitoring van transacties in het kader van de aanpak van witwassen. Maar ook door overheidsinstellingen in Caribisch Nederland voor dienstverlening aldaar, waarnaar in 2019 onderzoek is gedaan.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Ont-Googlen en terughoudendheid met de cloud
Welke keuzes maak je zelf als het gaat om producten en diensten van de tech-giganten? In hoeverre weeg jij zelf informatiebeveiliging en privacy mee? Vandaag een blog met de persoonlijke reis van Renco.
Grip op informatie
Onlangs publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het magazine ‘Grip op informatie’, waarin acht gemeenten een boekje opendoen over hoe zij omgaan met informatie. In deze blog licht ik enkele kernpunten en conclusies uit op het gebied van informatiebeveiliging en privacy die in het magazine op dit vlak naar voren komen.
Wat zegt de GIBIT over informatiebeveiliging?
Om te zorgen dat een product of dienst aansluit bij de behoefte, wordt gemeenten aanbevolen om gebruik te maken van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Maar worden hiermee ook alle informatiebeveiligingsvraagstukken gedekt?

Meer recente berichten

Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC
Verder lezen
Documenten 25 kinderen openbaar door datalek in onderwijsplatform
Verder lezen
Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie
Verder lezen
BIO en Thema-uitwerkingen Communicatievoorzieningen
Verder lezen
Gevoelige data veilig analyseren
Verder lezen
Aantal incidenten met inloggegevens verdubbeld
Verder lezen
440.000 euro boete voor OLVG vanwege onvoldoende beveiliging medische dossiers
Verder lezen
Zweedse politie beboet voor gebruik gezichtsherkenning Clearview
Verder lezen
Wie worden de nieuwe ‘IT-toppers’ in de Tweede Kamer?
Verder lezen
Wat is de ISO27701 en waarom is dit belangrijk voor mij of mijn organisatie?
Verder lezen