Skip to main content

Auteur: Erna Havinga

De ENSIA-coördinator als projectleider?

Gemeenten leggen jaarlijks verantwoording af over informatieveiligheid middels de Eenduidige Normatiek Single Information Audit, ofwel ENSIA. De uitvoering ervan wordt begeleid door de ENSIA-coördinator. Deze zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie toegang hebben tot de ENSIA-tool en dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt. Maar hoe pak je dit aan en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Je leest het in deze blog.

Lees verder

Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?

Bedrijven en overheden maken steeds vaker gebruik van technologie om diensten en werkprocessen te verbeteren. Ook gemeenten maken steeds meer gebruik van Artificial Intelligence (AI), omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Neem bijvoorbeeld de scanauto die met kentekenherkenning kan zien of er betaald is voor het parkeren. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Want hoe neemt een machine beslissingen? Is het allemaal wel betrouwbaar? En hoe zit het met de privacy? Je leest er meer over in deze blog.

Lees verder

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?

Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen door externe bedreigingen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Het ambtelijk bestuur (hierna directie) is eindverantwoordelijk voor reputatiescha­de en de maatschappelijke impact als gevolg hiervan. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?

Lees verder

Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams

Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen door externe bedreigingen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht (hoofdstuk 17). Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Lees verder

Waarom is privacy eigenlijk belangrijk?

Eind januari was het weer de Europese Dag van de Privacy. Een jaarlijks terugkerende dag om stil te staan bij privacy. Want, in onze huidige maatschappij, met alle computertechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. In deze blog lees je waarom privacy zo belangrijk is, wat de gevaren zijn bij een gebrek eraan en hoe je als organisatie de privacy kan beschermen. Want, je hebt misschien niets te verbergen, maar wel altijd iets te beschermen…

Lees verder

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?

Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op informatiebeveiligingsvlak. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.

Lees verder

Wat zet je in je jaarrapportage privacy?

Het begin van een nieuw jaar betekent ook dat het weer tijd is voor het jaarverslag. Zo is het aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. Want, bestuurders willen weten waar de organisatie staat en hoe de privacywetgeving wordt nageleefd binnen de gemeente. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.

Lees verder

Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar

Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Denk aan datalekken, phishing, hacking, identiteitsfraude, spionage, cybercrime, et cetera. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn en de dienstverlening van de gemeente in gevaar brengen. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Lees verder