Skip to main content

Auteur: Erna Havinga

Een verwerkersovereenkomst afgesloten, en dan?

Sinds de invoering van de AVG zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens strenger geworden. Een van de belangrijkste eisen is dat je een verwerkersovereenkomst moet opstellen wanneer je persoonsgegevens laat verwerken door anderen. Maar het opstellen van zo’n overeenkomst betekent niet dat je daarna klaar bent. De verwerkersovereenkomst is geen vaststaand en statisch document; je moet op bepaalde dingen blijven letten en zaken aanpassen wanneer dat nodig is. In deze blog lees je meer over wat er moet gebeuren nadat je een verwerkersovereenkomst hebt afgesloten, om te zorgen dat je blijft voldoen aan de AVG.

Download hier een pdf van deze blog

Lees verder

Hoe kan het 9-vlaksmodel helpen bij de implementatie van BIO-maatregelen?

Het 9-vlaksmodel van Rik Maes is een handig hulpmiddel voor informatiemanagement. Het helpt organisaties bij het begrijpen en beheren van hun informatiesystemen en -processen. Zo zorgt het voor een goede balans tussen technologie, processen en organisatiestructuur. Ontdek in deze blog hoe dit model ook kan helpen bij de implementatie van de BIO-maatregelen.

Download hier een pdf van deze blog

Lees verder

Samenhang Europese digitale wetgeving: voorbereiding voor gemeenten

Het Digital Decade (digitaal decennium) is een Europees programma dat richting geeft aan de digitale veranderingen die de Europese Unie in 2030 te wachten staan. Deze veranderingen zijn gebaseerd op wet- en regelgeving die ook invloed hebben op gemeenten. Om deze gevolgen beter te begrijpen, heeft de VNG een impactanalyse uitgevoerd. In deze blog geven we een samenvatting van de bevindingen en tips over hoe je je als gemeente hierop kan voorbereiden.

Lees verder

Wat is een gerechtvaardigd belang?

Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, moet je volgens de AVG eerst vaststellen of de verwerking rechtmatig is. Je hebt daarom als organisatie altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Hoewel ‘toestemming van de betrokkene’ een bekende grondslag is, kan voor bepaalde organisaties een ‘gerechtvaardigd belang’ ook een belangrijke basis voor verwerking zijn. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?

Lees verder

Het volwassenheidsmodel voor authenticatie

Een effectieve manier om het risico op een aanval in jouw organisatie te verkleinen, is door authenticatie toe te passen. In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden. Wat dit precies inhoudt en hoe je dit doet, lees je in deze blog.

Lees verder

KPI’s in informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is essentieel voor de dienstverlening van de gemeente. Om de effectiviteit hiervan te borgen en tijdig in te kunnen spelen op potentiële nieuwe dreigingen en risico’s, is het daarom belangrijk om regelmatig te monitoren en te meten hoe het ervoor staat. Dit kan aan de hand van Key Performance Indicators (KPI’s). Maar wat zijn KPI’s en hoe stel je deze op? Je leest het in deze blog.

Lees verder

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.

In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Organisaties verzamelen, verwerken en analyseren gegevens om te leren en hun diensten te verbeteren. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: dataminimalisatie. In deze blog leg ik uit wat dataminimalisatie is en waarom het waardevol is voor zowel organisaties als individuen.

Lees verder

Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?

Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van Software as a Service (afgekort als SaaS). Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Met name bij SaaS-leveranciers die standaardoplossingen bieden blijkt dit in de praktijk een uitdaging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen? Je leest het in deze blog.

Lees verder

De ENSIA-coördinator als projectleider?

Gemeenten leggen jaarlijks verantwoording af over informatieveiligheid middels de Eenduidige Normatiek Single Information Audit, ofwel ENSIA. De uitvoering ervan wordt begeleid door de ENSIA-coördinator. Deze zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie toegang hebben tot de ENSIA-tool en dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt. Maar hoe pak je dit aan en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Je leest het in deze blog.

Lees verder