Skip to main content

Tag: basisregistratie

Impactanalyse Basisregistratie Ondergrond

  • IB&P

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is op 1 januari 2018 in werking getreden. De implementatie bij gemeenten bleef achter op de planning, zo bleek na de inwerkingtreding van de wet. Naar aanleiding van een motie op de ALV van de VNG in juni 2018 is er een impactanalyse opgesteld.