Skip to main content

Categorie: rapporten

Publicatie rapport 74 over automated OSINT door de AIVD en de MIVD

De CTIVD heeft onderzoek verricht naar automated OSINT door de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Automated OSINT betreft het geautomatiseerd verzamelen van gegevens uit voor een ieder toegankelijke informatiebronnen met behulp van specialistische software of webapplicaties (tools). Deze tools bevatten zoekfuncties en netwerkanalysefuncties, waarbij een grote diversiteit aan bronnen op een gebruikersvriendelijke manier kan worden geraadpleegd. Het uit het onderzoek voortvloeiende toezichtsrapport nr. 74 is gepubliceerd op 8 februari 2022. Bij het rapport is een persbericht opgesteld.

Lees verder

Veel burgers voor een dichte deur bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Nationale ombudsman vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet goed omgaat met burgers die ontevreden zijn over de behandeling van hun privacyklachten. Burgers die daarover klagen bij de Autoriteit, komen hier vaak niet verder mee. De afhandeling van klachten lijkt bij de Autoriteit vooral gericht op het afhouden ervan. Dat schrijft de ombudsman in zijn rapport Voor een dichte deur. De ombudsman licht in het rapport twee zaken toe, die exemplarisch zijn voor de problemen.

Lees verder

Kengetallen kosten-batenanalyse van de Interbestuurlijke Datastrategie Nederland

In navolging van de interbestuurlijke datastrategie Nederland waarbij het raamwerk is gegeven voor een verhoogde data-ambitie, schets van een data-eindstaat en de stappen om daar te komen, is een kengetallen-kostenbatenanalyse gemaakt. Deze analyse strekt tot doel om een eerste inschatting te geven op de directe en indirecte kosten en baten van de datastrategie. Het gaat hierbij nadrukkelijk om een eerste inschatting, dit document is niet een volledige MKBA maar alleen een initiele KBA gebaseerd op kengetallen.

Lees verder

Samen verantwoordelijkheid nemen voor privacy en security

Burgers, bedrijven en overheden werken steeds vaker samen via de publieke cloud. De Rijksoverheid is overtuigd van de kracht van cloud technologie en ministeries overwegen nu ook om kernapplicaties ernaartoe te migreren. Onze clouddiensten zijn voorbereid om vertrouwelijke departementale data te beschermen. De Rijksoverheid draagt vervolgens zelf de zorg voor het gedegen inrichten en het veilig in gebruik nemen van deze nieuwe technologie. Het is hiermee een gezamenlijke verantwoordelijkheid waarin we elkaar moeten ondersteunen.

Lees verder

VNG-reactie op onderzoeksrapport AP over persoonsgegevens smart cities

Eind juli publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het rapport Bescherming van persoonsgegevens in de ontwikkeling van Nederlandse smart cities. Met dit rapport beoogt de AP duurzame innovatie te stimuleren, waarbij de privacy van betrokken burgers in smart cities is gewaarborgd. De VNG stemt in met deze doelstelling en dat geldt ook voor de waardevolle inzichten die het rapport voor gemeenten oplevert.

Lees verder

Global Risk Management Survey 2021: duizenden managers kiezen hun risico s

Om de twee jaar ondervraagt Aon duizenden risicomanagers wereldwijd om vast te stellen wat de belangrijkste risico s en uitdagingen zijn waarmee hun organisaties te maken hebben. Wat er uit springt in de nieuwe top 10 rangschikking van 2021 is de positie van het cyberrisico. Deze is gestegen van plaats 6 in de vorige editie van de Global Risk Management Survey, GRMS, naar de bovenste positie.

Lees verder