Skip to main content

Categorie: informatiebeveiliging (blog)

De ENSIA-coördinator als projectleider?

Gemeenten leggen jaarlijks verantwoording af over informatieveiligheid middels de Eenduidige Normatiek Single Information Audit, ofwel ENSIA. De uitvoering ervan wordt begeleid door de ENSIA-coördinator. Deze zorgt ervoor dat de betrokken medewerkers binnen de gemeentelijke organisatie toegang hebben tot de ENSIA-tool en dat iedereen weet wat er van ze verwacht wordt. Maar hoe pak je dit aan en welke vaardigheden zijn hiervoor nodig? Je leest het in deze blog.

Lees verder

Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?

Bedrijven en overheden maken steeds vaker gebruik van technologie om diensten en werkprocessen te verbeteren. Ook gemeenten maken steeds meer gebruik van Artificial Intelligence (AI), omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Neem bijvoorbeeld de scanauto die met kentekenherkenning kan zien of er betaald is voor het parkeren. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Want hoe neemt een machine beslissingen? Is het allemaal wel betrouwbaar? En hoe zit het met de privacy? Je leest er meer over in deze blog.

Lees verder

Hoe krijg je informatiebeveiliging op de bestuurstafel?

Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen door externe bedreigingen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Het ambtelijk bestuur (hierna directie) is eindverantwoordelijk voor reputatiescha­de en de maatschappelijke impact als gevolg hiervan. Het is dus belangrijk dat zij een goed beeld hebben van de risico’s die informatiebeveiliging met zich mee brengt. Maar hoe krijg je als lijnmanager of CISO informatiebeveiliging op de bestuurstafel?

Lees verder

Klaar voor actie: De rol van workshops in het voorbereiden van calamiteitenteams

Het uitvallen van belangrijke ICT-voorzieningen door externe bedreigingen kan leiden tot een verstoring van de gemeentelijke dienstverlening. Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is het inrichten van bedrijfscontinuïteit daarom verplicht (hoofdstuk 17). Maar wat is bedrijfscontinuïteit precies en hoe zorg je dat het calamiteitenteam op de hoogte is van hun taken en verantwoordelijkheden? Je leest het in deze blog.

Lees verder

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?

Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op informatiebeveiligingsvlak. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.

Lees verder

Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar

Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Denk aan datalekken, phishing, hacking, identiteitsfraude, spionage, cybercrime, et cetera. De gevolgen hiervan kunnen zeer ernstig zijn en de dienstverlening van de gemeente in gevaar brengen. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Lees verder

10 veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen

10 veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen zorgen ervoor dat cybercriminelen nog altijd weten in te breken bij organisaties en toegang krijgen tot netwerken en data. Hiervoor waarschuwen de Amerikaanse, Britse, Canadese, Nederlandse en Nieuw-Zeelandse overheid in een gezamenlijk advies. Welke tien fouten zijn dit en hoe kan je deze aanpakken?

Lees verder

CISO versus ISO, wie doet wat?

Als (lokale) overheid moet je op veel beleidsterreinen kennis in huis hebben. Ook op het gebied van informatiebeveiliging. Binnen de gemeente hebben we daarom de (verplichte) ‘CISO’ en/of ‘ISO’. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?

Lees verder

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!

Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt? Je leest het in deze blog.

Lees verder

Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO

Informatiebeveiliging is binnen de BIO ook een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. De proceseigenaar bepaalt welke kwetsbaarheden zich kunnen voordoen binnen het proces dat onder zijn/haar verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd en hoe groot het risico is als er een incident plaatsvindt. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in?

Lees verder