Categorie: voorbeelden

Vijftig AVG-praktijkcasussen op KIA

Op het Kennisplatform Informatie en Archief (KIA) zijn onlangs vijftig AVG-praktijkcasussen verschenen. Deze casussen geven mogelijke antwoorden op informatie- en archiveringsvraagstukken in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze zijn gepubliceerd in de vorm van een Wiki binnen het kennisplatform Informatierecht van KIA. Onder de titel Er kan meer dan je denkt.

Lees verder

Model Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugd domein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt ook om het goede gesprek waar op een correcte wijze persoonsgegevens met elkaar gedeeld worden.

Lees verder

Datagestuurd werken: doelen als startpunt

De meeste dataprojecten bij een gemeente beginnen met de vraag: wat willen we weten? Maar dat zou volgens Tom Pots moeten zijn: wat willen we bereiken? Vaak zijn de doelen niet duidelijk, abstract of zelfs afwezig. ‘Ik heb gemerkt dat als je niet weet wat je wilt bereiken, je zeker niet weet wat je wilt weten en dan is de kans op goed gebruikte data-analyses heel klein.’

Lees verder