Skip to main content

Categorie: voorbeelden

Wat hebben Overijsselse gemeenten geleerd een jaar na de hack bij Hof van Twente?

Hello, need data back? Contact us fast. Die boodschap ontving de systeembeheerder van de gemeente Hof van Twente op 1 december 2020. De tekst ligt op meerdere printers. Een combinatie van beveiligingsfouten maakten dat hackers lange tijd ongestoord hun gang konden gaan. Uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat de meeste gemeenten in Overijssel lessen hebben getrokken naar aanleiding van de hack op de gemeente Hof van Twente.

Lees verder

Precies wat ik verwachtte, trof ik aan bij Hof van Twente

Te midden van alle verhalen over cyberdreiging en kwetsbare gemeenten is het ook nog eens moeilijk voor gemeenten om de juiste krachten te vinden voor beveiligingsrollen. Bij Hof van Twente hebben ze daarom de ervaren Rob Mellegers als externe Chief Information Security Officer, CISO, aangetrokken voor twee dagen per week. Heel veel gemeenten zijn genoodzaakt een externe partij die rol te laten vervullen of iemand aan te stellen met wat minder ervaring.

Lees verder

Vijftig AVG-praktijkcasussen op KIA

Op het Kennisplatform Informatie en Archief (KIA) zijn onlangs vijftig AVG-praktijkcasussen verschenen. Deze casussen geven mogelijke antwoorden op informatie- en archiveringsvraagstukken in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze zijn gepubliceerd in de vorm van een Wiki binnen het kennisplatform Informatierecht van KIA. Onder de titel Er kan meer dan je denkt.

Lees verder

Model Privacy Convenant Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het van belang dat zij goed onderwijs krijgen aangeboden en waar nodig de juiste ondersteuning. In verschillende situaties is het van belang dat onderwijs, gemeente(n) en andere partners uit het jeugd domein met elkaar samenwerken om de juiste ondersteuning mogelijk te maken. Dit vraagt ook om het goede gesprek waar op een correcte wijze persoonsgegevens met elkaar gedeeld worden.

Lees verder