Vijftig AVG-praktijkcasussen op KIA

Op het Kennisplatform Informatie en Archief (KIA) zijn onlangs vijftig AVG-praktijkcasussen verschenen. Deze casussen geven mogelijke antwoorden op informatie- en archiveringsvraagstukken in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze zijn gepubliceerd in de vorm van een Wiki binnen het kennisplatform Informatierecht van KIA. Onder de titel Er kan meer dan je denkt.

Leergang Privacy; van Wbp naar AVG

De vijftig casussen zijn gemaakt door deelnemers van de Leergang Privacy, die de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN in 2018 hebben opgezet. Onder de deelnemers bevonden zich archivarissen, medewerkers DIV, DIM, archiefinspecteurs en informatieprofessionals in brede zin. De Leergang Privacy heeft het doel de kennis van professionals, die zich bezighouden met het beheer en de verwerking van persoonsgegevens in archiefbescheiden, te vergroten. De praktijkcasussen geven de uitzonderingspositie van de archieffunctie binnen de AVG meer handen en voeten. 

Delen van nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen

De vijftig casussen zijn onderverdeeld in vier thema’s:
1.    Selecteren, waarderen en overbrengen;
2.    Collectiebeheer en beschikbaar stellen;
3.    Particuliere archieven;
4.    Datagovernance.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.
Waar gaat de Wet digitale overheid over?
Vorig jaar is het wetsvoorstel voor de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen door de Tweede Kamer. Maar waar gaat deze wet nu precies over? Wanneer gaat de wet (pas) van kracht en wat betekent dit voor jouw gemeentelijke organisatie?
Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?

Meer recente berichten

Uitfasering uitgifte publiek vertrouwde webcertificaten PKIoverheid
Verder lezen
Ollongren: Gemeenten onvoldoende bewust van AVG
Verder lezen
Gepubliceerd: Werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeenten
Verder lezen
Cyberaanvallen kunnen leiden tot een grote ramp
Verder lezen
Dit is wat er met je privégegevens kan gebeuren na een datalek
Verder lezen
Joost de Jong, wethouder Eindhoven: Security is kerntaak
Verder lezen
Investeer in cybersecurity, niet eenmalig maar blijvend
Verder lezen
Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na onderzoek privacy-autoriteit
Verder lezen
Handreiking Wgs in samenwerking met de AP
Verder lezen
Audio blog: De succesfactoren voor een goede implementatie van informatiebeveiliging
Verder lezen