Vijftig AVG-praktijkcasussen op KIA

Op het Kennisplatform Informatie en Archief (KIA) zijn onlangs vijftig AVG-praktijkcasussen verschenen. Deze casussen geven mogelijke antwoorden op informatie- en archiveringsvraagstukken in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze zijn gepubliceerd in de vorm van een Wiki binnen het kennisplatform Informatierecht van KIA. Onder de titel Er kan meer dan je denkt.

Leergang Privacy; van Wbp naar AVG

De vijftig casussen zijn gemaakt door deelnemers van de Leergang Privacy, die de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN in 2018 hebben opgezet. Onder de deelnemers bevonden zich archivarissen, medewerkers DIV, DIM, archiefinspecteurs en informatieprofessionals in brede zin. De Leergang Privacy heeft het doel de kennis van professionals, die zich bezighouden met het beheer en de verwerking van persoonsgegevens in archiefbescheiden, te vergroten. De praktijkcasussen geven de uitzonderingspositie van de archieffunctie binnen de AVG meer handen en voeten. 

Delen van nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen

De vijftig casussen zijn onderverdeeld in vier thema’s:
1.    Selecteren, waarderen en overbrengen;
2.    Collectiebeheer en beschikbaar stellen;
3.    Particuliere archieven;
4.    Datagovernance.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen