Vijftig AVG-praktijkcasussen op KIA

Op het Kennisplatform Informatie en Archief (KIA) zijn onlangs vijftig AVG-praktijkcasussen verschenen. Deze casussen geven mogelijke antwoorden op informatie- en archiveringsvraagstukken in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ze zijn gepubliceerd in de vorm van een Wiki binnen het kennisplatform Informatierecht van KIA. Onder de titel Er kan meer dan je denkt.

Leergang Privacy; van Wbp naar AVG

De vijftig casussen zijn gemaakt door deelnemers van de Leergang Privacy, die de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Nationaal Archief en KVAN/BRAIN in 2018 hebben opgezet. Onder de deelnemers bevonden zich archivarissen, medewerkers DIV, DIM, archiefinspecteurs en informatieprofessionals in brede zin. De Leergang Privacy heeft het doel de kennis van professionals, die zich bezighouden met het beheer en de verwerking van persoonsgegevens in archiefbescheiden, te vergroten. De praktijkcasussen geven de uitzonderingspositie van de archieffunctie binnen de AVG meer handen en voeten. 

Delen van nieuwe inzichten en mogelijke oplossingen

De vijftig casussen zijn onderverdeeld in vier thema’s:
1.    Selecteren, waarderen en overbrengen;
2.    Collectiebeheer en beschikbaar stellen;
3.    Particuliere archieven;
4.    Datagovernance.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen
Protesterende Google werknemer Ariel Koren: Ik kon niet blijven zwijgen
Verder lezen