Tag: big

Presentatie BIO Fasterclass

  • IB&P

Concreet antwoord krijgen op de verschillen tussen de BIO en de BIG? Met deze presentatie van het evenement ”Samen Organiseren, DURF en vertrouwen” krijg je inzicht in de verschillen en de betekenis voor gemeenten.

 

Van BIG naar BIO; wat zijn de verschillen?

Baselines op het gebied van informatiebeveiliging, we hebben er een hoop binnen de overheid. De BIG, BIR, BIWA, IBI en straks vanaf 2019 is daar dan de BIO, ofwel de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, die de eerdergenoemde sectorale baselines zal vervangen. Binnen gemeenten hanteren we momenteel de BIG. Wat zijn de merkbare verschillen tussen de BIG en de BIO? En hoe kun je je als CISO voorbereiden op de BIO?

Lees verder

Big data – waarborgen voor datakwaliteit

  • IB&P

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een publicatie gemaakt over het waarborgen van datakwaliteit. Hierin wordt in slechts een aantal kernpunten beschreven hoe zorgvuldig kan worden omgegaan met data en data-analyse.

Toepassen Big Data analyse

Bij veel gemeenten ziet men het als een grote stap om aan de slag te gaan met het analyseren van big data. Moventem deelt kort haar kijk op Big en Small data en de toepassing voor gemeenten op lokaal niveau. Deel mee in de zoektocht naar datameerwaarde en breng ook jouw gemeente verder.

Lees verder

Big Data Toolbox

Rijksoverheid heeft een set aan documenten gepubliceerd met betrekking tot Big data analyse. Deze documenten worden voortdurend up-to-date gemaakt en aangepast. Je kunt de Handreiking Big Data bijv. goed gebruiken als uitgangspunt voor het experimenteren met Big Data.

Lees verder