Tag: Internet

Rapport privacy risico’s IoT

Het Privacy Forum heeft een rapport opgesteld over de privacy risico’s binnen Internet of Things (IoT). Het rapport is opgesteld met behulp van 40 experts in de verschillende deelgebieden van privacy.

Themadag IoT

Op 19 juni a.s. organiseert het Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP) een themadag Internet of Things (IoT). Op deze dag worden verschillende presentaties gegeven rond dit thema en er wordt in groepen gewerkt om uitdagende vragen te beantwoorden. Je kunt je nog aanmelden.

Lees verder