Kamervragen ICT-projecten

In deze kamerbrief beantwoordt Minister Ollongren van BZK de vragen van Kamerlid Middendorp over het bericht dat onlangs werd gepubliceerd dat de grote ICT-projecten van de overheid 1 miljard duurder uit zouden komen dan begroot.

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit diens verantwoordelijkheid voor het Bureau ICT Toetsing (BIT), de antwoorden aan op de vragen van het lid Middendorp (VVD), met het kenmerk 2018Z13268, over het bericht ‘Grote ICT-projecten overheid zeker € 1 miljard duurder dan begroot’ (FD 2-7-2018).

Ik beschouw de beantwoording van deze vragen tevens als de naar aanleiding van het mondelinge vragenuur en de Regeling van Werkzaamheden van 3 juli 2018 door het lid Van der Molen (CDA) gevraagde kabinetsreactie op het NOS bericht “ICT-projecten overheid €1 miljard te duur”, met kenmerknummer 2018Z13177, en de daarbij door de leden Alkaya (SP) en Ouwehand (PvdD) gevraagde specifieke reacties over ICT-projecten die dreigen uit te lopen en de mogelijke risico’s hiervan voor mens en dier. Beide berichten baseren zich op dezelfde bronnen en doen vergelijkbare constateringen over grote ICT-projecten bij de Rijksoverheid.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen
Politie Nederland deed mee met actie tegen botnet dat 700.000 pc s infecteerde
Verder lezen
Russische cybercrimebende Trickbot harder aangepakt door VS en VK
Verder lezen
Poging tot invoeren verplicht online ID sneuvelt bij Amerikaanse rechter
Verder lezen
Antwerpen worstelt met gevolgen hack
Verder lezen
Nulmeting Normenkader IBP: waar staat het funderend onderwijs met informatiebeveiliging?
Verder lezen