Kamervragen ICT-projecten

In deze kamerbrief beantwoordt Minister Ollongren van BZK de vragen van Kamerlid Middendorp over het bericht dat onlangs werd gepubliceerd dat de grote ICT-projecten van de overheid 1 miljard duurder uit zouden komen dan begroot.

Hierbij bied ik u, mede namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit diens verantwoordelijkheid voor het Bureau ICT Toetsing (BIT), de antwoorden aan op de vragen van het lid Middendorp (VVD), met het kenmerk 2018Z13268, over het bericht ‘Grote ICT-projecten overheid zeker € 1 miljard duurder dan begroot’ (FD 2-7-2018).

Ik beschouw de beantwoording van deze vragen tevens als de naar aanleiding van het mondelinge vragenuur en de Regeling van Werkzaamheden van 3 juli 2018 door het lid Van der Molen (CDA) gevraagde kabinetsreactie op het NOS bericht “ICT-projecten overheid €1 miljard te duur”, met kenmerknummer 2018Z13177, en de daarbij door de leden Alkaya (SP) en Ouwehand (PvdD) gevraagde specifieke reacties over ICT-projecten die dreigen uit te lopen en de mogelijke risico’s hiervan voor mens en dier. Beide berichten baseren zich op dezelfde bronnen en doen vergelijkbare constateringen over grote ICT-projecten bij de Rijksoverheid.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen
Protesterende Google werknemer Ariel Koren: Ik kon niet blijven zwijgen
Verder lezen