Cyberveiligheid in Nederland

Uit het bewustzijnsonderzoek van NCSC blijkt dat 71% van de Nederlanders vind dat je zelf verantwoordelijk bent voor je internetveiligheid. Hoe staat het dan eigenlijk met het niveau van internetveiligheid in Nederland? Eveliene Meijer behandelt dit onderwerp in dit artikel.

Hackers en hacks zijn in de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws gekomen. Daarmee is voor veel mensen duidelijk geworden dat er diverse cyberdreigingen zijn. Maar hoe staat het nu eigenlijk met de cyberveiligheid in Nederland? In het kader van de cyberveiligheid maand ging Numrush op onderzoek uit.

Volgens 71 procent van de Nederlanders ben je zelf verantwoordelijk voor je internetveiligheid, blijkt uit het Nationaal Cybesecurity Bewustzijnsonderzoek 2018 van de NCTV en Alert Online. Maar vier op de tien zegt niets met zijn beveiliging te willen doen.

En dat terwijl 74 procent thuis te maken kreeg met IT-dreigingen – 8 procent meer dan vorig jaar. Maar de helft van de mensen die thuis getroffen zijn door internetcriminaliteit zegt niets gedaan te hebben om herhalingen te voorkomen. Wat veel wel mensen wel deden, was een anti-virusscanner installeren en wachtwoorden complexer maken.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

CISO versus ISO, wie doet wat?
Binnen de gemeente hebben we de (verplichte) CISO en/of ISO. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?
Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in

Meer recente berichten

IT Auditors: overmaat audits frustreert ziekenhuizen
Verder lezen
Streng zijn met privacy levert nieuwe klanten op
Verder lezen
Ethiek is kritische factor voor succes ai
Verder lezen
Cybersecurity krijgt krachtige impuls
Verder lezen
Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld
Verder lezen
Facebook aangeklaagd voor volgen van iPhone gebruikers
Verder lezen
Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen