Digitale weerbaarheid: voorkomen en genezen

We zijn het al bijna vergeten door corona, maar we begonnen 2020 met het Citrix-incident, waardoor we niet meer vanaf afstand konden werken. We sloten het jaar af met een ander incident, in Hof van Twente. De digitale systemen lagen plat, met serieuze gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente. Dit soort incidenten zullen vaker plaatsvinden. Simpelweg omdat ons leven zich veel meer in het digitale domein afspeelt én omdat 100% veiligheid nou eenmaal niet bestaat. Niet in de fysieke en ook niet in de digitale wereld.

Omdat digitalisering zo diep ingrijpt in alle facetten van onze samenleving, is digitale weerbaarheid een onderwerp voor bestuurders. De digitale en de fysieke wereld vormen een geheel, waardoor een incident in de digitale wereld gevolgen heeft in de fysieke wereld. En andersom. Digitale weerbaarheid is dus geen ‘bedrijfsvoeringsding’, dit onderwerp vraagt echt om bestuurlijke aandacht. Daarom legt de VNG op de buitengewone algemene ledenvergadering in februari de leden een resolutie informatieveiligheid voor. Met daarin onder meer voorstellen hoe digitale weerbaarheid beter ingebed kan worden in het algemene domein van openbare orde en veiligheid. En wat de rol van de burgemeester daarin is.

Er zijn gelukkig al veel bestuurders die het belang van digitale weerbaarheid inzien en daar actie op ondernemen. Bij de politiek zie ik dat besef ook groeien. Maar er mag op dat niveau meer en breder aandacht voor zijn. Zoals burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van Lochem zegt in een recent interview in het e-magazine van VNG Realisatie : je hoeft geen technisch specialist te zijn, maar je moet wel de alertheid hebben om de goede vragen in je organisatie te stellen. Op die manier ging hij het incident in Lochem te lijf.

In het jaaroverzicht dat de Informatiebeveiligingsdienst publiceerde wordt duidelijk dat 2020 een veelbewogen jaar was, waarin de IBD gemeenten bij onder meer 175 incidenten ondersteunde. Gemeenten leggen binnen de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering dit jaar een nog grotere nadruk op het vergroten van hun digitale weerbaarheid, bijvoorbeeld met de ontwikkeling van online hulpmiddelen die snel inzicht geven in belangrijke risico’s. Er wordt ingezet op voorkomen en genezen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen