Tag: onderzoek

Vervolgonderzoek Algemene Rekenkamer op stelsel basisregistraties

De Algemene Rekenkamer heeft in 2014 onderzoek gedaan naar basisregistraties. Onderwerp was de vraag in hoeverre mensen op wie die gegevens betrekking hebben, grip hebben op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van ‘hun’ gegevens. In dit vervolgonderzoek is het perspectief van burgers en bedrijven centraal gezet. Onderzocht is of de aanbevelingen van destijds zijn opgevolgd. Daarnaast zijn de 10 basisregistraties en het stelsel als geheel doorgelicht op resterende knelpunten.

Lees verder

Vervolgonderzoek Rekenkamer | Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven

De Algemene Rekenkamer heeft in 2014 onderzoek gedaan naar basisregistraties. Met als onderwerp de vraag in hoeverre de mensen op wie die gegevens betrekking hebben, grip hebben op het verzamelen, gebruiken en hergebruiken van ‘hun’ gegevens. In dit vervolgonderzoek is het perspectief van burgers en bedrijven centraal gezet. De Algemene Rekenkamer onderzocht of de aanbevelingen van destijds zijn opgevolgd. Daarnaast hebben ze de 10 basisregistraties en het stelsel als geheel doorgelicht op resterende knelpunten in bijvoorbeeld gebruiksvriendelijkheid en samenhang.

Onderzoek informatiebeveiliging

Er is door de Rekenkamercommissie (RKC) onderzoek gedaan naar informatiebeveiliging van de gemeente Haarlem. Het onderzoeksrapport kun je hier downloaden. De gemeente kreeg diverse aanbevelingen die wellicht ook van waarde kunnen zijn voor jouw gemeente.

Een beetje privacy graag

  • IB&P

Dit onderzoeksrapport betreft een onderzoek naar de kennis van Nederlanders met betrekking tot privacywetgeving (AVG). Het onderzoek is uitgevoerd door KPMG onder ruim 1000 Nederlandse burgers.