Tag: voorbeeld

Leveranciers omarmen verwerkersovereenkomst

Gemeenten en leveranciers spreken af vanaf 1 januari 2020 de standaard verwerkersovereenkomst te gebruiken. Hiermee wordt gewerkt met één uniforme set aan afspraken over de verwerking van persoonsgegevens door leveranciers. De voorwaarden zijn tot stand gekomen in nauw overleg met gemeenten en leveranciers. Gemeenten en leveranciers onderstreepten met de symbolische ondertekening op de leveranciersbijeenkomst van VNG Realisatie het belang van heldere afspraken rondom gegevensbescherming. 

Lees verder

Privacybeleid samenwerkingsverband

Dit privacybeleid van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling (SVHW) is een verdieping van de privacyverklaring en geeft aan hoe men met privacy en de wet (AVG) omgaat. O.a. wordt in het beleid beschreven hoe SVHW aan persoonsgegevens komt.

Lees verder

Privacybeleid gemeente Schiedam

Het privacybeleid van de gemeente Schiedam is gepubliceerd als voorbeeld voor jouw gemeente. In dit beleid wordt o.a. beschreven hoe de gemeente om gaat met het delen van data met derden, proportionaliteit, verwerkingen en verwijdering. Ben je nieuwsgierig hoe een dergelijk beleid wordt opgesteld en wat hierin nog meer wordt behandeld? Je kunt het document ook downloaden!

Lees verder