Voorbeeld Jaarrapportage FG

De IBD heeft samen met diverse gemeenten gewerkt aan een voorbeeld voor een jaarrapportage van de FG voor de gemeenteraad en het college van B&W. Deze voorbeelddocumenten kun je nu downloaden. Handig!

Er zijn twee voorbeelddocumenten beschikbaar:

FG’s van gemeenten kunnen dit voorbeeld gebruiken bij het opstellen van de eigen rapportage. De template Jaarrapportage FG van de IBD is gebaseerd op het eerder gepubliceerde document het borgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie. Via onze website is dit document te raadplegen en kunt u een Excelbestand vinden waar u kunt aangeven in hoeverre uw organisatie voldoet aan de daar gestelde criteria.

Verder lezen bij de bron
Securitymanager Gemeente Rotterdam
Pilot ENSIA-BIO van start

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap