Informatiebeveiligingsbeleid gemeente Beekdaelen

In het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Beekdaelen vind je o.a. de Deming-cirkel terug als basis van het management systeem van informatiebeveiliging. Hoe is het beleid van jouw gemeente opgesteld? Het beleid van Beekdaelen kun je gebruiken ter vergelijk voor het beleid van jouw gemeente.

1 INLEIDING

Informatieveiligheid bij de gemeente Beekdaelen is gebaseerd op de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), wet- en regelgeving, zoals de jaarrekeningcontrole, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en normenkaders voor audits, conform de ENSIA verantwoording.

Dit document geeft richting aan de beheerstructuur van informatiebeveiliging, de maatregelen voortkomend uit het beleid worden uitgewerkt in het informatie-beveiligingsplan. Zo worden verantwoordelijkheden voor informatiebeveiliging belegd en informatiebeveiliging ingebed in de reguliere planning- en control (P&C) cyclus binnen de kwaliteitshandhaving van de bedrijfsvoeringprocessen.

Het informatiebeveiligingsbeleid van de gemeente Beekdaelen wordt minimaal eens per drie jaar herzien om richting te kunnen blijven geven in veranderende omstandigheden.

Verder lezen bij de bron
Renco Schoemaker
Recente berichten van Renco Schoemaker (bekijk alles)
    'Koester het BSN'
    Programma DataDag 5