Vacature Privacy Jurist

| IB&P | ,

Het RIEC is op zoek naar een privacy jurist voor 36 uur per week voor RIEC Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant. Wil jij een bijdrage leveren aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit? Bekijk dan de vacaturetekst voor meer informatie.

RIEC ZEELAND WEST-BRABANT en OOST-BRABANT

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) is op zoek naar
een enthousiaste:
Jurist (met specialisatie privacy)
36 uur

Ben jij een jurist die zorgvuldigheid hoog in het vaandel heeft maar
gericht is wat wel kan i.p.v. op wat niet kan of pragmatisch te werk
gaat zonder buiten de lijntjes te kleuren? Ben je in staat om dat samen met de juristen van onze partners te
doen en samen met hen te komen tot een werkbaar juridisch kader?
Ben je goed ingevoerd in de privacy wetgeving inclusief de AVG?
Zoek je een uitdaging in een zeer dynamisch en uitdagend
beleidsveld? Dan is hier je kans. Lever je bijdrage aan de integrale
aanpak van georganiseerde criminaliteit!
Zit je op het puntje van je stoel bij wijze van antwoord op deze
vragen? Lees dan snel verder!

Het RIEC bureau is ondersteunend aan het RIEC
samenwerkingsverband. Voor meer informatie over de RIEC’s zie link
https://www.riec.nl/ Het RIEC

De RIEC’s Zeeland West-Brabant en Oost-Brabant maken deel uit van
een landelijk netwerk van 10 RIEC’s met een op landelijk niveau
ingericht LIEC. Het RIEC is opgericht ter ondersteuning van gemeenten
en andere overheidspartners bij de bestuurlijke en integrale aanpak
van ondermijnende criminaliteit.

De doelstellingen van de aanpak zijn:

– economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met
behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal;
– vermenging van onder- en bovenwereld tegen gaan;
– voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd;
De ondersteunende taak van het RIEC begint bij het versterken van
het lokale bewustzijn van en inzicht in de activiteiten van de
georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak
ervan. Het RIEC doet dat onder meer door in concrete cases de
informatie van alle betrokken partners te verzamelen, te verwerken
en te analyseren. Daarnaast levert het RIEC bestuurlijke en
inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning
van met name gemeenten en provincies bij de uitvoering van hun
taken bij deze vorm van criminaliteitsbestrijding.  Wij doen dit niet alleen (met onze partners) maar maken deel uit van
het grotere geheel dat we de Taskforce Brabant Zeeland noemen en
2 de beide actiecentra waar de uitvoering opgepakt wordt. Een onlosmakelijk geheel van spelers, rollen en taken.

Het RIEC Oost-Brabant is gevestigd in Eindhoven; het RIEC Zeeland West-Brabant in Oosterhout waar ook de gezamenlijke backoffice is. Beide RIEC’s bestrijken de provincies Brabant en Zeeland.
Het RIEC telt zo’n 40 medewerkers vanuit verschillende disciplines. De medewerkers zijn of gedetacheerd vanuit de verschillende overheidsdiensten of werkzaam via een payrollbureau. Als samenwerkingsverband heeft het RIEC geen eigen juridische entiteit c.q. werkgeversrol.

Wat ga je doen?

Je levert vanuit je expertise een bijdrage aan de effectieve aanpak van de georganiseerde ondermijnende
criminaliteit door de wetgeving te vertalen naar handzame werkprocessen en protocollen. Je draagt bij aan deimplementatie ervan intern en naar de partners. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management over juridische vraagstukken. Je coördineert en/of
neemt deel aan juridische overlegvormen en geeft voorlichting aan belanghebbenden over beleidsmatige en
juridische kwesties. Je bent de jurist van het samenwerkingsverband de vraagbaak voor de interne en externe collega’s als het gaat om privacy vragen en integrale informatie uitwisselingsmogelijkheden. Je bent de spin in het juridische web.

Wie ben jij?

Je beschikt over een relevante WO juridische opleiding; hebt ervaring met complexe bestuurlijk juridische en privacy vraagstukken. Je bent toegankelijk, flexibel, analytisch en accuraat.
Je hebt gevoel voor en inzicht in bestuurlijke verhoudingen.
Samenwerken zit in je genen. Maar onafhankelijk adviseren eveneens.
Je bent in staat om je goed uit te drukken; voldoende kritisch en stevig in het krachtenveld en in staat om onder druk te werken. Je deinst niet terug voor veel eigen verantwoordelijkheid en een veelheid aan onderwerpen en activiteiten.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

CISO versus ISO, wie doet wat?
Binnen de gemeente hebben we de (verplichte) CISO en/of ISO. Maar welke taken horen er nu eigenlijk bij de CISO te liggen en wat zou de ISO moeten doen? Kortom, hoe verhouden deze functies zich tot elkaar en wat zijn de verschillen?
Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in

Meer recente berichten

IT Auditors: overmaat audits frustreert ziekenhuizen
Verder lezen
Streng zijn met privacy levert nieuwe klanten op
Verder lezen
Ethiek is kritische factor voor succes ai
Verder lezen
Cybersecurity krijgt krachtige impuls
Verder lezen
Overheid werkt aan databescherming tegen kwantumgeweld
Verder lezen
Facebook aangeklaagd voor volgen van iPhone gebruikers
Verder lezen
Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen