Op zoek naar de zwakste schakel

Achter de schermen werkt de IBD aan een 2019-versie van het Dreigingsbeeld informatiebeveiliging. Als CISO kun je de reeds gepubliceerde documentatie goed gebruiken om jouw functie uit te voeren. Zo blijf je constant op zoek naar de zwakste schakel in de ketens en help je deze versterken.

Het Dreigingsbeeld is niet uniek in zijn soort. Al langer (sinds 2011) bestaat het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). “Het CSBN gaat met name over zaken als spionage en sabotage, over dingen die vanuit de BV Nederland als belangrijk worden gezien”, aldus Jule Hintzbergen, sinds 2012 werkzaam bij de Informatiebeveiligingsdienst (IBD), onderdeel van VNG Realisatie. “Met sommige van die dingen zijn gemeenten niet bezig of ze zijn niet relevant voor hen. Het gevolg was dat gemeenten in veel gevallen het beeld van het NCSC links lieten liggen. Dat heeft er toe geleid dat wij als IBD besloten hebben om een gemeentelijke aanvulling op het CSBN te maken, waarin de dreigingen voor de lokale overheid specifiek zijn benoemd. Het Dreigingsbeeld heeft primair de taak om gemeenten nog eens goed te laten kijken naar hun beveiligingsbeleid en -plannen en ook scherp te krijgen of gemeenten goed zijn toegerust voor nieuwe ontwikkelingen en technologieën. In dat proces is er een belangrijke taak weggelegd voor de CISO (Chief Information Security Officer). Die moet niet alleen kijken naar plannen en ontwikkelingen, maar het onderwerp ook kunnen duiden richting zijn bestuur en organisatie.”

Momenteel wordt achter de schermen gewerkt aan de 2019-versie van het Dreigingsbeeld. Het plan is dat die versie in december van dit jaar wordt uitgebracht. Het betekent dat het pas invloed heeft in het jaar erna (2020), ook al omdat gemeenten meestal voor de zomer beginnen met de begroting voor het jaar erop. Voor ons betekent die planning dat wij nog verder vooruit moeten kijken en de situatie in moeten schatten zoals die in 2020 zal zijn. Overigens moet het Dreigingsbeeld te allen tijde gezien worden als hulpmiddel. Ook als het beeld er niet zou zijn geweest, moet een CISO nog steeds in staat zijn om te zien in welke mate de dreiging toeneemt of wanneer grote vervangingen nodig zijn en beveiligingscomponenten vervangen moet worden. Dat hoort bij de taakvolwassenheid van de CISO.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen