Overzichten Auditors

NOREA krijgt vaker de vraag of men een overzicht heeft van auditors om specifieke opdrachten uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld specifiek het uitvoeren van een ENSIA-audit. RE”s kunnen zich kenbaar maken om op een lijst met professionals te komen die specifieke opdrachten uit kunnen voeren. NOREA heeft deze lijst nu gepubliceerd.

Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat de RE’s geacht worden de grenzen van hun deskundigheid in acht te nemen en dat aan de uitvoering van deze assurance-opdrachten of adviesopdrachten eisen worden gesteld op grond van de reglementen voor kwaliteitsbeheersing en -onderzoek. Met de aanmelding voor publicatie op deze lijst stemmen de auditors tevens in met de vermelding van hun persoons- en contactgegevens op de bedoelde overzichten. In dat verband is het ook van belang om uw gegevens in de ledenadminstratie via MijnNOREA.nl actueel te houden. Aanmelding kan hiervoor kan via norea@norea.nl onder vermelding van naam, organisatie- email en telefoonnummer en vermelding van de specifieke auditopdracht(en), waarvoor u over de vereiste deskundigheid beschikt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen