Verantwoordelijkheid wethouders en raadsleden

Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, heeft wethouders en raadsleden opgeroepen om ”te blijven vragen”. Als gemeente de juiste vragen stellen aan de burger en blijven onderzoeken wat precies de vraag is dan komen we verder. Meer in deze blog via het Rathenau Instituut.

Steeds meer verantwoordelijkheden liggen in Nederland op lokaal niveau. Denk aan wat ‘maatschappelijke ondersteuning’ heet of denk aan initiatieven waar steden hun eigen klimaatbeleid maken. De filosofie is dat op het lokale niveau, dicht bij de burger, betere afwegingen gemaakt kunnen worden. Wie heeft het hardste zorg nodig en hoe kan die het best geleverd worden? Welke energie-opties zijn geschikt voor ónze gemeente? Hoe gaan we om met het plaatsen van windmolens in een wijk? Wie is betrokken bij een dergelijke beslissing? Decentralisering is slim. Benjamin Barber zei het al: “If mayors ruled the world…”.

In de praktijk blijkt deze nieuwe verantwoordelijkheid inderdaad voor nieuw elan te zorgen. Het brengt het debat dichter bij ons burgers. In Utrecht, waar ik woon, is dat al heel duidelijk; ik merk het als ik de energiedebatten volg die de wethouder initieerde. Of als ik lees over de initiatieven op het gebied van data en de zorgvuldigheid waarmee geëxperimenteerd wordt door de gemeente.

Maar ik merk het enthousiasme ook bij bijeenkomsten van de VNG. In de praktijk zijn het natuurlijk niet de burgemeesters alleen, maar ambtenaren en bestuurders samen met burgers en organisaties die de wereld “rulen”. Zoals Barber zei: “… and they are already doing it”

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.
Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen
Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we ook wel Bedrijfs Continuïteits Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteit. Maar hoe ga je hier mee aan de slag?

Meer recente berichten

Datahonger Chinese overheid groter dan gedacht
Verder lezen
Zwak beleid veroorzaakt cyberaanval op gemeente Buren
Verder lezen
Aanpak digitale veiligheid Gelderse gemeenten gelanceerd
Verder lezen
NSO Group: Ten minste vijf Europese landen gebruiken Pegasus
Verder lezen
Microsoft stopt met gezichtsherkenningsanalyse wegens privacyzorgen
Verder lezen
CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging
Verder lezen
NCSC geeft tips over response bij ransomware aanval
Verder lezen
Twee derde Nederlanders vreest inperking privacy met invoering EU wallet
Verder lezen
Noordenvelders geven meer prioriteit aan privacy
Verder lezen
Gemeenten: groot verschil tussen fysieke en digitale veiligheid
Verder lezen