Verantwoordelijkheid wethouders en raadsleden

Melanie Peters, directeur van het Rathenau Instituut, heeft wethouders en raadsleden opgeroepen om ”te blijven vragen”. Als gemeente de juiste vragen stellen aan de burger en blijven onderzoeken wat precies de vraag is dan komen we verder. Meer in deze blog via het Rathenau Instituut.

Steeds meer verantwoordelijkheden liggen in Nederland op lokaal niveau. Denk aan wat ‘maatschappelijke ondersteuning’ heet of denk aan initiatieven waar steden hun eigen klimaatbeleid maken. De filosofie is dat op het lokale niveau, dicht bij de burger, betere afwegingen gemaakt kunnen worden. Wie heeft het hardste zorg nodig en hoe kan die het best geleverd worden? Welke energie-opties zijn geschikt voor ónze gemeente? Hoe gaan we om met het plaatsen van windmolens in een wijk? Wie is betrokken bij een dergelijke beslissing? Decentralisering is slim. Benjamin Barber zei het al: “If mayors ruled the world…”.

In de praktijk blijkt deze nieuwe verantwoordelijkheid inderdaad voor nieuw elan te zorgen. Het brengt het debat dichter bij ons burgers. In Utrecht, waar ik woon, is dat al heel duidelijk; ik merk het als ik de energiedebatten volg die de wethouder initieerde. Of als ik lees over de initiatieven op het gebied van data en de zorgvuldigheid waarmee geëxperimenteerd wordt door de gemeente.

Maar ik merk het enthousiasme ook bij bijeenkomsten van de VNG. In de praktijk zijn het natuurlijk niet de burgemeesters alleen, maar ambtenaren en bestuurders samen met burgers en organisaties die de wereld “rulen”. Zoals Barber zei: “… and they are already doing it”

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen