Belangen van burgers bij digitalisering overheid

De Raad van State heeft op donderdag 6 september gewaarschuwd dat burgers het moeilijk kunnen krijgen wanneer de overheid snel digitaliseert. Burgers zouden worden opgezadeld met risico’s bij het gebruik van nieuwe technieken. Richard van Zwol legt dit uit in een interview met NRC.

Wat is er mis met computerbesluiten?

„Besluiten, bijvoorbeeld over kinderbijslag of vergunningen, zijn veelal geautomatiseerd. Besturen is rekening houden met feiten en omstandigheden, met niet te voorspellen situaties. Algoritmen zijn juist bedoeld voor een zwart-witwereld met hele duidelijke kenmerken. Een algoritme kent en begrijpt de werkelijkheid dan ook niet en kan fouten maken.

„Overheidsorganisaties experimenteren daarnaast met ingewikkelde algoritmen: computers laten zoeken naar statistische verbanden in grote hoeveelheden gegevens. Zo zoeken verschillende gemeenten bijvoorbeeld naar fraude. De diversiteit in de gegevens die zij kunnen gebruiken is bijna onuitputtelijk: fiscale gegevens, inburgeringsgegevens, zorgverzekeringsgegevens, onderwijsgegevens, etcetera. De ambtenaar begrijpt niet waarom het systeem naar een burger wijst als potentiele fraudeur, maar handelt er wel naar.”

En wat als die originele gegevens niet kloppen?

„Overheidsorganisaties koppelen veel informatie aan elkaar. Een foutief, of een uit z’n verband gehaald gegeven kan zo worden doorgegeven in de keten en gaat dan een eigen leven leiden. De systemen zijn niet gebouwd op het corrigeren van zulke individuele gevallen. Als er herstelproblemen zijn, wijzen bestuursorganen vaak naar elkaar.”

„Er zijn legio voorbeelden. Uit de Nederlandse rechtspraak kennen we het voorbeeld van een man die aangifte deed van een gestolen rijbewijs. Toch werden 140 auto’s op zijn naam gezet. Hij moest 11.000 euro aan boetes betalen of anderhalf jaar de gevangenis in. Na achttien dagen kwam hij vrij, maar door zijn tijd in de gevangenis verloor hij zijn baan. Na zestien jaar lukt het de Dienst Wegverkeer pas de auto’s van zijn naam te halen.”

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen