Belangen van burgers bij digitalisering overheid

De Raad van State heeft op donderdag 6 september gewaarschuwd dat burgers het moeilijk kunnen krijgen wanneer de overheid snel digitaliseert. Burgers zouden worden opgezadeld met risico’s bij het gebruik van nieuwe technieken. Richard van Zwol legt dit uit in een interview met NRC.

Wat is er mis met computerbesluiten?

„Besluiten, bijvoorbeeld over kinderbijslag of vergunningen, zijn veelal geautomatiseerd. Besturen is rekening houden met feiten en omstandigheden, met niet te voorspellen situaties. Algoritmen zijn juist bedoeld voor een zwart-witwereld met hele duidelijke kenmerken. Een algoritme kent en begrijpt de werkelijkheid dan ook niet en kan fouten maken.

„Overheidsorganisaties experimenteren daarnaast met ingewikkelde algoritmen: computers laten zoeken naar statistische verbanden in grote hoeveelheden gegevens. Zo zoeken verschillende gemeenten bijvoorbeeld naar fraude. De diversiteit in de gegevens die zij kunnen gebruiken is bijna onuitputtelijk: fiscale gegevens, inburgeringsgegevens, zorgverzekeringsgegevens, onderwijsgegevens, etcetera. De ambtenaar begrijpt niet waarom het systeem naar een burger wijst als potentiele fraudeur, maar handelt er wel naar.”

En wat als die originele gegevens niet kloppen?

„Overheidsorganisaties koppelen veel informatie aan elkaar. Een foutief, of een uit z’n verband gehaald gegeven kan zo worden doorgegeven in de keten en gaat dan een eigen leven leiden. De systemen zijn niet gebouwd op het corrigeren van zulke individuele gevallen. Als er herstelproblemen zijn, wijzen bestuursorganen vaak naar elkaar.”

„Er zijn legio voorbeelden. Uit de Nederlandse rechtspraak kennen we het voorbeeld van een man die aangifte deed van een gestolen rijbewijs. Toch werden 140 auto’s op zijn naam gezet. Hij moest 11.000 euro aan boetes betalen of anderhalf jaar de gevangenis in. Na achttien dagen kwam hij vrij, maar door zijn tijd in de gevangenis verloor hij zijn baan. Na zestien jaar lukt het de Dienst Wegverkeer pas de auto’s van zijn naam te halen.”

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen