Aanpassingen Uitvoeringswet AVG

Eind oktober heeft Minister Dekker voor Rechtsbescherming de Kamer geïnformeerd over te volgen aanpassingen aan de Uitvoeringswet van de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor sommige verwerkingen van persoonsgegevens is een wetswijziging nodig om een sterkere grondslag vast te leggen. Ook geeft de Minister aan voor welke andere punten er nog overlegd wordt of een wetswijziging noodzakelijk is, of dat er een andere oplossing voorhanden is.

Wat is de Uitvoeringswet?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is een Europese verordening. Dit betekent dat decentrale overheden en betrokkenen rechtstreeks aan de regels gebonden zijn en zich ook direct op de bepalingen kunnen beroepen. In tegenstelling tot een richtlijn hoeft een verordening niet te worden omgezet in nationale wetgeving. De AVG biedt, net als de meeste Europese verordeningen, de lidstaten echter nog wel ruimte om bepaalde keuzes te maken. In Nederland zijn deze uitgewerkt in de Uitvoeringswet AVG.

Eerste ervaringen

Om ervoor te zorgen dat de Uitvoeringswet tijdig kon worden aangenomen, heeft de regering destijds gekozen voor een beleidsneutrale implementatie. Dit houdt in dat waar de AVG ruimte liet voor nationale keuzes, het toenmalige beschermingsniveau van de Wbp is gehandhaafd. Het is echter goed mogelijk dat de Uitvoeringswet op bepaalde punten verbeterd kan worden ten opzichte van de Wbp. Om deze reden heeft de regering destijds een motie van Tweede Kamerleden overgenomen. Daarmee is beloofd dat de regering binnen een half jaar na inwerkingtreding van de AVG en Uitvoeringswet de Tweede Kamer zal berichten over de uitwerking van de wetgeving ten opzichte van in elk geval elf punten. Dat is in april van dit jaar gebeurd. Hieruit kwam naar voren dat er sprake is van ‘achterstallig onderhoudʼ van administratieve lasten en dat meer voorlichting gewenst is, voornamelijk voor kleine maatschappelijke organisaties.

In de recente kamerbrief benadrukt Minister Dekker het belang van deze voorlichting. Er zijn echter ook een aantal punten geïdentificeerd waar meer actie voor nodig is, bijvoorbeeld door een wetswijziging van de Uitvoeringswet.

Verder lezen bij de bron
IB&P
Laatste berichten van IB&P (alles zien)

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

10 veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen
Tien veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen zorgen ervoor dat cybercriminelen nog altijd weten in te breken bij organisaties en toegang krijgen tot netwerken en data. Welke tien fouten zijn dit en hoe kan je deze aanpakken? Je leest het in deze blog!
Wat zijn mijn plichten als verwerkingsverantwoordelijke?
Als gemeente ben je in veel gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je verwerkt. Wanneer je verwerkersverantwoordelijke bent, horen hier een aantal plichten bij. Welke dit zijn, lees je in deze blog.
Wachtwoorden beheren? Gebruik een wachtwoordmanager!
De BIO schrijft voor dat gemeenten een wachtwoordmanager beschikbaar moeten stellen aan hun medewerkers. Maar wat is een wachtwoordmanager nu precies? Wat zijn de voordelen? En hoe veilig zijn ze? Je leest het in deze blog!

Meer recente berichten

AP waarschuwt WK gangers voor Qatarese apps
Verder lezen
Cyber Sessions The time is now
Verder lezen
Een hack volledig uitsluiten is niet te doen
Verder lezen
Kaag: digitale euro is er voorlopig nog niet, voorwaarden privacy belangrijk
Verder lezen
iCloud voor Windows heeft enorm privacy probleem
Verder lezen
Poets die securitycultuur op!
Verder lezen
Ook in cyberspace biedt Oekraine taaie weerstand
Verder lezen
Veilig en anoniem communiceren op het dark web
Verder lezen
Een veilige en transparante Europese markt: Digital Services Act
Verder lezen
Security experts over nieuwe security richtlijn NIS 2
Verder lezen