Geld voor digitale veiligheid is er, nu de visie nog

Vijf miljoen euro voor Defensie, 5,5 miljoen voor Justitie en Veiligheid, 3,1 miljoen voor Financien, 2,1 miljoen voor Infrastructuur en Waterstaat, nog eens 51,5 miljoen tot 2026 voor datzelfde ministerie, en een jaarlijkse budgetverhoging tot ruim 41 miljoen voor het NCSC in 2026. De miljoenen voor informatiehuishouding en digitale veiligheid vlogen ons op Prinsjesdag om de oren. De vraag is of er voldoende blijk van een daadwerkelijke strategie en visie doorklinkt.

De regering neemt it, de informatiehuishouding en digitale veiligheid van Nederland serieus. Meer, het onderwerp wordt in een adem genoemd met de grote thema s in economie en nationale veiligheid.

Nog een positief teken is dat actief de samenwerking wordt gezocht tussen ministeries en departementen, en dat er wordt ingezet op meer samenwerking met de private sector. Maar een visie hoe dit tijdig is in te richten en een duidelijke achterliggende strategie ontbreken. Justitie richt zich op repressie van criminaliteit, EZK kijkt vooral naar kansen voor de economie en Binnenlandse Zaken richt zich op de digitale weerbaarheid van de burger.

Dit is tekenend voor de gebrekkige communicatie rond strategie die we momenteel observeren bij de overheid. Hoewel er meer geld naar de juiste instanties gaat, ontbreekt een duidelijke visie en merken we dat er onvoldoende besef is van de omvang van de problematiek.

Tech savvy

Nederland staat voor een gigantische uitdaging. We zijn een sterk gedigitaliseerd land en over het algemeen vrij tech savvy. Toch is er nog een flinke inhaalslag te maken om onze digitale veiligheid op peil te krijgen. We lopen immers achter de feiten van het dreigingslandschap aan.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen