Skip to main content

Geld voor digitale veiligheid is er, nu de visie nog

Vijf miljoen euro voor Defensie, 5,5 miljoen voor Justitie en Veiligheid, 3,1 miljoen voor Financien, 2,1 miljoen voor Infrastructuur en Waterstaat, nog eens 51,5 miljoen tot 2026 voor datzelfde ministerie, en een jaarlijkse budgetverhoging tot ruim 41 miljoen voor het NCSC in 2026. De miljoenen voor informatiehuishouding en digitale veiligheid vlogen ons op Prinsjesdag om de oren. De vraag is of er voldoende blijk van een daadwerkelijke strategie en visie doorklinkt.

De regering neemt it, de informatiehuishouding en digitale veiligheid van Nederland serieus. Meer, het onderwerp wordt in een adem genoemd met de grote thema s in economie en nationale veiligheid.

Nog een positief teken is dat actief de samenwerking wordt gezocht tussen ministeries en departementen, en dat er wordt ingezet op meer samenwerking met de private sector. Maar een visie hoe dit tijdig is in te richten en een duidelijke achterliggende strategie ontbreken. Justitie richt zich op repressie van criminaliteit, EZK kijkt vooral naar kansen voor de economie en Binnenlandse Zaken richt zich op de digitale weerbaarheid van de burger.

Dit is tekenend voor de gebrekkige communicatie rond strategie die we momenteel observeren bij de overheid. Hoewel er meer geld naar de juiste instanties gaat, ontbreekt een duidelijke visie en merken we dat er onvoldoende besef is van de omvang van de problematiek.

Tech savvy

Nederland staat voor een gigantische uitdaging. We zijn een sterk gedigitaliseerd land en over het algemeen vrij tech savvy. Toch is er nog een flinke inhaalslag te maken om onze digitale veiligheid op peil te krijgen. We lopen immers achter de feiten van het dreigingslandschap aan.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen
Gegevens 60.000 terugbetalers op straat na fout bij DUO
Verder lezen
Rabobank hoeft beleid voor betalen met Rabo Scanner niet aan te passen
Verder lezen
Tekort aan technische vaardigheden zet bestaand IT personeel onder druk
Verder lezen
Water, afval en energiesector harder geraakt door cybercriminelen
Verder lezen
Datalek bij Limburg.net trof meer dan 290.000 klanten
Verder lezen