Impactstudie CSIRT s in het kader van de herziening van de NIB richtlijn

In juni 2022 is er een politiek akkoord bereikt over de herziening van de Europese Netwerk en Informatiebeveiliging Richtlijn, NIB. Deze herziening wordt gedreven door ontwikkelingen in technologieen, de steeds verregaandere digitalisering, de toenemende afhankelijkheid van informatie en beveiligingsnetwerken in combinatie met nieuwe en bestaande dreigingen. De nieuwe NIB2 richtlijn behelst een uitbreiding van taken en bevoegdheden voor CSIRT s ten opzichte van NIB1. De NIB2 richtlijn is niet alleen op meer sectoren van toepassing, maar ook het soort CSIRT taken is uitgebreid. Het NCSC heeft naar aanleiding van deze herziening de Universiteit Tilburg gevraagd om een impactstudie uit te voeren voor de eigen organisatie en werkzaamheden.

Doel

Het beoogde doel van de studie was om de veranderingen in de eisen en taken van Computer Security Incident Response Teams (CSIRT s) en good practices bij de uitvoering van hun taken evenals de organisatie in kaart te brengen. Hiervoor hebben de onderzoekers zes CSIRT s uit EU-lidstaten onder de loep genomen, zijnde NCSC in Nederland, CERT.at in Oostenrijk, CERT-FR in Frankrijk, CERT-BUND in Duitsland, CERT-EE in Estland en het Center for Cyber Security in Denemarken.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen