iSamenleving Special

Deze special van publiekdenken gaat over de informatieveiligheid in de samenleving. In gesprek met Steven Luitjens en Michiel Steltman (Forum Standaardisatie) gaat men in op informatieveiligheid en moderne veiligheidsstandaarden.

Luitjens en Steltman zijn beiden lid van Forum Standaardisatie, een adviesorgaan dat het kabinet heeft ingesteld in 2006, met leden uit de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap. ‘Het zijn deskundigen zonder macht, die machtigen zonder deskundigheid adviseren’, zegt Luitjens iets gechargeerd. Nut en noodzaak van standaarden zijn duidelijk, vindt hij. ‘Het is belangrijk dat ict-systemen van verschillende overheden en bedrijven met elkaar kunnen ‘praten’. Standaarden voorkomen dat iemand alle gegevens opnieuw moet intypen, als bijvoorbeeld de politie een dossier naar het Openbaar Ministerie stuurt. Informatieveiligheid is een speerpunt van Forum Standaardisatie. Elke dag zijn datalekken in het nieuws. Door standaarden te gebruiken, weet je zeker dat een website op z’n minst basaal beveiligd is. Afgesproken is bijvoorbeeld dat alle websites van overheden gebruik moeten maken van het HTTPS-protocol (red., het ‘slotje op de website’) voor beveiligde uitwisseling van gegevens. Mede dankzij de streefbeeldafspraken die hierover zijn gemaakt, voldoet gemiddeld 80 procent van de overheden nu aan standaarden op dit gebied.’

‘Het internet is in feite niets anders dan een lijst standaarden’, constateert Steltman. ‘Miljarden mensen en organisaties kunnen met elkaar communiceren, zonder dat ze elkaar ooit gezien hebben, omdat ze standaarden gebruiken voor het uitwisselen van bijvoorbeeld e-mail. Standaarden die zich richten op de veiligheid vergroten, het vertrouwen in de overheid: je weet bijvoorbeeld dat communicatie met de overheid altijd beveiligd is. Ze jagen ook innovatie aan: doordat er standaarden zijn, kunnen mensen nieuwe toepassingen bedenken. Daarvoor is het ook belangrijk, dat data van de overheid open toegankelijk zijn. Een mooi voorbeeld van een innovatie op basis van overheidsdata vind ik CoVadem, Coöperatieve Vaardieptemetingen voor de binnenvaart. Door data over vaardiepten slim te combineren met andere gegevens, weet een binnenvaartschipper nu precies hoeveel lading hij kan meenemen. Daardoor kan hij zijn schip efficiënter gebruiken dan vroeger.’

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.
Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen
Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we ook wel Bedrijfs Continuïteits Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteit. Maar hoe ga je hier mee aan de slag?

Meer recente berichten

Datahonger Chinese overheid groter dan gedacht
Verder lezen
Zwak beleid veroorzaakt cyberaanval op gemeente Buren
Verder lezen
Aanpak digitale veiligheid Gelderse gemeenten gelanceerd
Verder lezen
NSO Group: Ten minste vijf Europese landen gebruiken Pegasus
Verder lezen
Microsoft stopt met gezichtsherkenningsanalyse wegens privacyzorgen
Verder lezen
CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging
Verder lezen
NCSC geeft tips over response bij ransomware aanval
Verder lezen
Twee derde Nederlanders vreest inperking privacy met invoering EU wallet
Verder lezen
Noordenvelders geven meer prioriteit aan privacy
Verder lezen
Gemeenten: groot verschil tussen fysieke en digitale veiligheid
Verder lezen