Zelfcontrole BRO

In het kader van horizontale en verticale verantwoording wordt ook voor de basisregistratie ondergrond (BRO) een methode van zelfcontrole ingevoerd. De eerste ronde van deze zelfevualatie vindt plaats in 2018.

De vragenlijst voor de zelfcontrole zal jaarlijks ingevuld moeten gaan worden. Per 1 juli zal de vragenlijst aan de bronhouders beschikbaar worden gesteld, inclusief een toelichting. En uiterlijk per 31 december zal deze volledig ingevuld moeten worden geüpload. Daarna is er nog tot uiterlijk 1 mei van het opvolgende jaar de tijd de volledige bestuurlijke verantwoordingsrapportage naar het systeem te uploaden.

Met het hiervoor beschreven ritme wordt gepoogd aan te sluiten bij de reguliere pc- cyclus van de bronhouders.

In 2018 wordt geoefend met ENSIA BRO
Zoals aangegeven is de zelfcontrole ENSIA BRO in 2018 nog geen formele verplichting. De toezichthouder BZK beschouwt 2018 als een oefenjaar; een proef. Gehoopt wordt toch dat zo veel mogelijk bronhouders BRO in 2018 zullen meedoen aan de zelfcontrole ENSIA BRO. De zelfcontrole levert de bronhouders belangrijke informatie over de kwaliteit van de administratieve organisatie welke randvoorwaardelijk is voor het op een adequate wijze kunnen uitvoeren van de verplichtingen op grond van de Wet BRO.

Per 1 juli 2018 zal de vragenlijst voor de zelfcontrole voor alle bronhouders open staan. Het is dan de bedoeling dat de ingevulde vragenlijsten uiterlijk 31 december 2018 weer naar het ENSIA-systeem zijn geüpload. Vervolgens is er nog tot uiterlijk 1 mei 2019 de gelegenheid om de bestuurlijke verantwoordingsrapportage samen te stellen en naar het ENSIA-systeem te uploaden.

Het invullen en uploaden van de vragenlijst BRO vergt weinig inspanning aan de kant van de bronhouder. Het uiterlijk 31 december 2018 uploaden van de ingevulde vragenlijst BRO is voor iedere bronhouder zeker haalbaar. Voor de BRO zelfcontrole wordt gebruikt gemaakt van de gereedschappen van ENSIA. Als domein van toezicht blijft de BRO functioneren onder aansturing van BZK/DGBRW/RO/BGI. En dat geldt voor alle BRO bronhouders.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen
Nationale cybersecurity organisaties gaan krachten bundelen
Verder lezen
Privacy activist noyb maakt jacht op websites met illegale cookie banners
Verder lezen
Protesterende Google werknemer Ariel Koren: Ik kon niet blijven zwijgen
Verder lezen