Zelfcontrole BRO

In het kader van horizontale en verticale verantwoording wordt ook voor de basisregistratie ondergrond (BRO) een methode van zelfcontrole ingevoerd. De eerste ronde van deze zelfevualatie vindt plaats in 2018.

De vragenlijst voor de zelfcontrole zal jaarlijks ingevuld moeten gaan worden. Per 1 juli zal de vragenlijst aan de bronhouders beschikbaar worden gesteld, inclusief een toelichting. En uiterlijk per 31 december zal deze volledig ingevuld moeten worden geüpload. Daarna is er nog tot uiterlijk 1 mei van het opvolgende jaar de tijd de volledige bestuurlijke verantwoordingsrapportage naar het systeem te uploaden.

Met het hiervoor beschreven ritme wordt gepoogd aan te sluiten bij de reguliere pc- cyclus van de bronhouders.

In 2018 wordt geoefend met ENSIA BRO
Zoals aangegeven is de zelfcontrole ENSIA BRO in 2018 nog geen formele verplichting. De toezichthouder BZK beschouwt 2018 als een oefenjaar; een proef. Gehoopt wordt toch dat zo veel mogelijk bronhouders BRO in 2018 zullen meedoen aan de zelfcontrole ENSIA BRO. De zelfcontrole levert de bronhouders belangrijke informatie over de kwaliteit van de administratieve organisatie welke randvoorwaardelijk is voor het op een adequate wijze kunnen uitvoeren van de verplichtingen op grond van de Wet BRO.

Per 1 juli 2018 zal de vragenlijst voor de zelfcontrole voor alle bronhouders open staan. Het is dan de bedoeling dat de ingevulde vragenlijsten uiterlijk 31 december 2018 weer naar het ENSIA-systeem zijn geüpload. Vervolgens is er nog tot uiterlijk 1 mei 2019 de gelegenheid om de bestuurlijke verantwoordingsrapportage samen te stellen en naar het ENSIA-systeem te uploaden.

Het invullen en uploaden van de vragenlijst BRO vergt weinig inspanning aan de kant van de bronhouder. Het uiterlijk 31 december 2018 uploaden van de ingevulde vragenlijst BRO is voor iedere bronhouder zeker haalbaar. Voor de BRO zelfcontrole wordt gebruikt gemaakt van de gereedschappen van ENSIA. Als domein van toezicht blijft de BRO functioneren onder aansturing van BZK/DGBRW/RO/BGI. En dat geldt voor alle BRO bronhouders.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen