Twaalf eisen Stelsel Basisregistratie

In 2003 zijn twaalf eisen ingesteld waaraan wetgeving van basisregistraties moet voldoen. Digitale Overheid heeft een overzichtspagina gemaakt van de twaalf eisen inclusief de aanvullende principes die zijn afgesproken.

Heldere wetgeving

Eis 1: De registratie is bij wet geregeld
Om een basisregistratie te laten functioneren is het noodzakelijk dat aan deze registratie dezelfde (juridische) consequenties worden verbonden als aan de afzonderlijke gegevensregistraties die door de beoogde afnemers zelf werden bijgehouden. Het aanwezig zijn van authentieke registratie betekent dat het voor de gebruiker van de gegevens in principe niet langer noodzakelijk is zelf onderzoek te doen naar de juistheid van dit gegeven (als er toch in het gebruik procedures zijn voor het bepalen van de juistheid, dan hoeven die zeker niet zomaar te vervallen). Het gegeven kan met andere woorden voor de taakuitoefening van de gebruiker worden gehanteerd alsof deze gebruiker het gegeven zelfstandig heeft verzameld.

Eis 2: De afnemers hebben een terugmeldplicht
Ook een basisregistratie is geen absoluut foutloze registratie, ook niet als de afzonderlijke gegevensregistraties die nu door de beoogde afnemers zelf werden bijgehouden. Aan gegevens in een basisregistratie worden door het overheidsbrede belang wel hogere eisen gesteld, o.m. ten aanzien van de procedures voor signalering en correctie van onjuiste gegevens.

Het brede gebruik van de basisregistratie draagt in zich dat waarborgen van de kwaliteit van de gegevens beter is dan dat iedere afzonderlijke organisatie voor zich kan realiseren. Door het brede gebruik zullen meer signalen van fouten naar boven komen, waardoor een zelfreinigende werking ontstaat. Om dit mechanisme vast te houden zullen afnemers verplicht moeten worden tot deze zogenaamde terugmelding. Als afnemers twijfelen aan de juistheid van de gegevens in de basisregistratie dan hebben zij de plicht dit te melden aan de houder. De houder heeft vervolgens ook de plicht de melding serieus te onderzoeken en zo nodig correcties door te voeren.

Verder lezen bij de bron

IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

10 veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen
Tien veelgemaakte fouten bij het configureren, beheren en beveiligen van systemen zorgen ervoor dat cybercriminelen nog altijd weten in te breken bij organisaties en toegang krijgen tot netwerken en data. Welke tien fouten zijn dit en hoe kan je deze aanpakken? Je leest het in deze blog!
Wat zijn mijn plichten als verwerkingsverantwoordelijke?
Als gemeente ben je in veel gevallen verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je verwerkt. Wanneer je verwerkersverantwoordelijke bent, horen hier een aantal plichten bij. Welke dit zijn, lees je in deze blog.
Wachtwoorden beheren? Gebruik een wachtwoordmanager!
De BIO schrijft voor dat gemeenten een wachtwoordmanager beschikbaar moeten stellen aan hun medewerkers. Maar wat is een wachtwoordmanager nu precies? Wat zijn de voordelen? En hoe veilig zijn ze? Je leest het in deze blog!

Meer recente berichten

Ook in cyberspace biedt Oekraine taaie weerstand
Verder lezen
Veilig en anoniem communiceren op het dark web
Verder lezen
Een veilige en transparante Europese markt: Digital Services Act
Verder lezen
Security experts over nieuwe security richtlijn NIS 2
Verder lezen
Cyberbeveiliging: Parlement neemt nieuwe wet aan om veerkracht EU te versterken
Verder lezen
Raad van State uit kritiek op wet voor delen data door overheid
Verder lezen
Impactstudie CSIRT s in het kader van de herziening van de NIB richtlijn
Verder lezen
NCSC: meer onderzoek naar impact van encryptie
Verder lezen
Privacytoets vergeten: onderzoek naar verkeersstromen in Enschede ligt stil
Verder lezen
PEGA commissie wil Europese regels voor inzet spyware
Verder lezen