Nieuwe relaties gemeenten en leveranciers

Gemeenten hebben het vaak moeilijk als het gaat om het automatiseren van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Er is behoefte naar samenwerkingen tussen gemeenten en andere overheden én IT-leveranciers. VNG Realisatie heeft een artikel geschreven over deze nieuwe relaties en een nieuwe vorm van relatiemanagement.

Nieuw informatielandschap

Han Wammes, manager leveranciersrelaties bij VNG Realisatie, duidt de huidige situatie van gemeenten in relatie tot de IT-markt: “Gemeenten willen graag de bestaande status quo openbreken zodat ook nieuwe partijen oplossingen kunnen aangedragen. Daar werken ze aan met de vormgeving van Common Ground, een nieuw informatielandschap dat er kort gezegd op neerkomt dat de data worden losgekoppeld van de applicaties. Dat betekent dat je die data ook in andere applicaties kunt gebruiken, applicaties die gemeenten met verschillende leveranciers maar bijvoorbeeld ook met burgerinitiatieven kunnen gaan ontwikkelen. Er wordt nu gewerkt aan Common Ground, maar de ontwikkeling van dit nieuwe informatielandschap kost tijd en de transitie per gemeente verschilt. Daarom werken we vanuit VNG Realisatie ook aan de ondersteuning van gemeenten die hen helpt in de huidige situatie.” Dat doet VNG Realisatie met instrumenten als de gezamenlijke inkoopvoorwaarden voor de inkoop van IT (GIBIT), de GEMMA Softwarecatalogus, het StUF-testplatform en GEMMA Online. En gezamenlijke aanbestedingen zoals die voor telefonie en de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Die instrumenten worden goed benut: ruim driekwart van alle gemeenten gebruikt inmiddels de GIBIT. GGI bestaat uit diverse onderdelen, zoals GGI-Veilig. Met GGI-Veilig kopen gemeenten gezamenlijk beveiligingsdiensten en technische voorzieningen in, die hun digitale weerbaarheid vergroten. Die marktconsultatie loopt, 252 gemeenten hebben aangegeven interesse te hebben om van GGI-Veilig gebruik te maken.

Twee sporen

Bij een veranderend IT-landschap hoort een andere relatie tussen gemeenten en IT-leveranciers en daarom werkt VNG Realisatie aan een nieuwe vorm van leveranciersmanagement. Wammes: “We werken langs twee sporen. We faciliteren de collectivisering van activiteiten van gemeenten, bijvoorbeeld met gezamenlijke aanbestedingen zoals voor de GGI. En we maken duidelijke afspraken met de markt over hoe we samen de verandering naar Common Ground doorzetten.”

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen