Nieuwe relaties gemeenten en leveranciers

Gemeenten hebben het vaak moeilijk als het gaat om het automatiseren van de dienstverlening en bedrijfsvoering. Er is behoefte naar samenwerkingen tussen gemeenten en andere overheden én IT-leveranciers. VNG Realisatie heeft een artikel geschreven over deze nieuwe relaties en een nieuwe vorm van relatiemanagement.

Nieuw informatielandschap

Han Wammes, manager leveranciersrelaties bij VNG Realisatie, duidt de huidige situatie van gemeenten in relatie tot de IT-markt: “Gemeenten willen graag de bestaande status quo openbreken zodat ook nieuwe partijen oplossingen kunnen aangedragen. Daar werken ze aan met de vormgeving van Common Ground, een nieuw informatielandschap dat er kort gezegd op neerkomt dat de data worden losgekoppeld van de applicaties. Dat betekent dat je die data ook in andere applicaties kunt gebruiken, applicaties die gemeenten met verschillende leveranciers maar bijvoorbeeld ook met burgerinitiatieven kunnen gaan ontwikkelen. Er wordt nu gewerkt aan Common Ground, maar de ontwikkeling van dit nieuwe informatielandschap kost tijd en de transitie per gemeente verschilt. Daarom werken we vanuit VNG Realisatie ook aan de ondersteuning van gemeenten die hen helpt in de huidige situatie.” Dat doet VNG Realisatie met instrumenten als de gezamenlijke inkoopvoorwaarden voor de inkoop van IT (GIBIT), de GEMMA Softwarecatalogus, het StUF-testplatform en GEMMA Online. En gezamenlijke aanbestedingen zoals die voor telefonie en de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). Die instrumenten worden goed benut: ruim driekwart van alle gemeenten gebruikt inmiddels de GIBIT. GGI bestaat uit diverse onderdelen, zoals GGI-Veilig. Met GGI-Veilig kopen gemeenten gezamenlijk beveiligingsdiensten en technische voorzieningen in, die hun digitale weerbaarheid vergroten. Die marktconsultatie loopt, 252 gemeenten hebben aangegeven interesse te hebben om van GGI-Veilig gebruik te maken.

Twee sporen

Bij een veranderend IT-landschap hoort een andere relatie tussen gemeenten en IT-leveranciers en daarom werkt VNG Realisatie aan een nieuwe vorm van leveranciersmanagement. Wammes: “We werken langs twee sporen. We faciliteren de collectivisering van activiteiten van gemeenten, bijvoorbeeld met gezamenlijke aanbestedingen zoals voor de GGI. En we maken duidelijke afspraken met de markt over hoe we samen de verandering naar Common Ground doorzetten.”

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen
1 op de 3 mkb bedrijven onbekend met privacyregels
Verder lezen