Skip to main content

Kamerbrief motie transparantie algoritmes

Minister Dekker heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie van Kamerlid Verhoeven waarin werd verzocht om openbaarheid te geven van de werking en broncodes van algoritmes en analysemethoden die grote invloed hebben op burgers.

Tijdens het VAO van 6 juni jl. over “Big Data en de bescherming van
persoonsgegevens” heeft het Lid Verhoeven van uw Kamer een motie ingediend waarin de regering in de eerste plaats wordt verzocht na te streven dat de werkingen de broncode van door overheden gebruikte algoritmes en analysemethoden die een aanmerkelijke impact op burgers hebben openbaar zijn, inclusief informatie over gebruikte databestanden. In de motie wordt de regering voorts verzocht bij
algoritmes en analysemethoden die om zwaarwegende redenen niet openbaar gemaakt kunnen worden een technische audit uit te voeren om te controleren of de algoritmes en analysemethodes niet onbedoeld discrimineren of andere negatieve effecten hebben die al dan niet wet- en regelgeving schenden, en het resultaat van
die audit openbaar te maken.

Op mijn verzoek is deze motie aangehouden onder de toezegging dat ik uw Kamer in het derde kwartaal van dit jaar een brief zou schrijven over wat het effect van uitvoering van deze motie zou zijn.2 Daarbij heb ik aangegeven te willen kijken of tegemoet kan worden gekomen aan het principe dat in de motie is verwoord, en, voor zover dat niet kan, of op de desbetreffende algoritmes dan een kwaliteitstoets kan worden uitgevoerd. Dit spoort met het door mij al verwoorde uitgangspunt dat
algoritmes bij de overheid zo transparant mogelijk dienen te zijn.3 Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de lijnmanager op het gebied van privacy
In onze wereld, met alle informatietechnologie, is privacy belangrijker dan ooit. Als lijnmanager heb je een belangrijke rol om ervoor te zorgen dat iedereen zich aan de regels van de van de organisatie houdt. Maar wat houdt deze rol precies in en welke verantwoordelijkheden komen daarbij kijken? Dat lees je in deze blog.
Waarom is contractmanagement ook belangrijk voor informatiebeveiliging?
Contractmanagement speelt een belangrijke rol in het kader van informatiebeveiliging. Het is namelijk niet alleen een manier om zakelijke overeenkomsten te beheren; het vormt ook de basis voor een goede informatiebeveiligingsstrategie. Waarom dat zo is lees je in deze blog.
Een verwerkersovereenkomst afgesloten, en dan?
Een van de belangrijkste eisen uit de AVG is dat je een verwerkersovereenkomst moet opstellen wanneer je persoonsgegevens laat verwerken door anderen. In deze blog lees je meer over wat er moet gebeuren nadat je een verwerkersovereenkomst hebt afgesloten, om te zorgen dat je blijft voldoen aan de AVG.

Meer recente berichten

Slimme camera s schudden retail op
Verder lezen
Vijf stappen om je bedrijf te wapenen tegen opkomende cybercrime met AI
Verder lezen
Netwerksegmentatie houdt Chinese staatshackers tegen bij Defensie
Verder lezen
Inlichtingendiensten onderzochten onrechtmatig hele bevolkingsgroepen
Verder lezen
Overheid dreigt Facebook in de ban te doen vanwege zorgen om privacy
Verder lezen
Vier kritieke kwetsbaarheden in Ivanti Connect Secure en Policy Secure
Verder lezen
Cyber Security Raad vraagt nieuwe kabinet om grote investering
Verder lezen
Onderzoek Kaspersky: Nederlandse consumenten bezuinigen op kosten, maar ook op privacy en veiligheid
Verder lezen
Europees onderzoek: positie FG moet beter
Verder lezen
Aanpassing aan Europese Cyber Resilience Act stelt critici gerust over open source
Verder lezen