Kamerbrief motie transparantie algoritmes

Minister Dekker heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitvoering van de motie van Kamerlid Verhoeven waarin werd verzocht om openbaarheid te geven van de werking en broncodes van algoritmes en analysemethoden die grote invloed hebben op burgers.

Tijdens het VAO van 6 juni jl. over “Big Data en de bescherming van
persoonsgegevens” heeft het Lid Verhoeven van uw Kamer een motie ingediend waarin de regering in de eerste plaats wordt verzocht na te streven dat de werkingen de broncode van door overheden gebruikte algoritmes en analysemethoden die een aanmerkelijke impact op burgers hebben openbaar zijn, inclusief informatie over gebruikte databestanden. In de motie wordt de regering voorts verzocht bij
algoritmes en analysemethoden die om zwaarwegende redenen niet openbaar gemaakt kunnen worden een technische audit uit te voeren om te controleren of de algoritmes en analysemethodes niet onbedoeld discrimineren of andere negatieve effecten hebben die al dan niet wet- en regelgeving schenden, en het resultaat van
die audit openbaar te maken.

Op mijn verzoek is deze motie aangehouden onder de toezegging dat ik uw Kamer in het derde kwartaal van dit jaar een brief zou schrijven over wat het effect van uitvoering van deze motie zou zijn.2 Daarbij heb ik aangegeven te willen kijken of tegemoet kan worden gekomen aan het principe dat in de motie is verwoord, en, voor zover dat niet kan, of op de desbetreffende algoritmes dan een kwaliteitstoets kan worden uitgevoerd. Dit spoort met het door mij al verwoorde uitgangspunt dat
algoritmes bij de overheid zo transparant mogelijk dienen te zijn.3 Met deze brief doe ik deze toezegging gestand.

Verder lezen bij de bron
Publicatie Factsheets
Festival De Bedoeling

Copyright © 2014-2019 IB&P B.V. - Informatiebeveiliging Gemeenten is een handelsnaam van IB&P B.V. 
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap