Kamerbrief verhogen informatieveiligheid

Hoe kunnen we maatregelen treffen die de informatieveiligheid bij de overheid verhogen? Staatssecretaris Knops van BZK heeft de uitwerking van maatregelen toegelicht in deze Kamerbrief. O.a. ENSIA, de BIO en verankering in Wet- en regelgeving worden toegelicht.

Als onderdeel van de Agenda Digitale Overheid ‘NL DIGIbeter’1stuur ik uw Kamerde toegezegde nadere uitwerking van maatregelen om de informatieveiligheid bijde overheid te verhogen.De overheid heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van debescherming van persoonsgegevens en de te treffen beveiligingsmaatregelen.Voor deze bescherming is het van belang dat overheden permanent zorgdragenvoor de integriteit van hun systemen en processen en dat de online communicatiemet burgers en ondernemers op een veilige manier verloopt. Ook dient deoverheid, als publiek orgaan, als launching customer het goede voorbeeld tegeven. Voor de overheid betekent dat vooral: een krachtige regierol,meebewegen met de ontwikkelingen, overheidsbreed samenwerken envoorwaarden scheppen.

Dat het zaak is dat de overheid meebeweegt en zelf initiatieven ontplooit om meete kunnen met de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering heb ikuitgewerkt in de recente overheidsbrede agenda ‘NL DIGIbeter’. Uitvoering vandeze agenda vraagt om blijvende aandacht voor de risico’s die verdergaandetechnologische en maatschappelijke ontwikkelingen brengen. Om hieraantegemoet te komen is overheidsbreed een actie-agenda opgesteld.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen