Overlap e-Privacyverordening en AVG

Onlangs werd in de Tweede Kamer de motie aangenomen om artikelsgewijs de overeenkomsten tussen de e-Privacyverordening en de AVG inzichtelijk te maken. In deze Kamerbrief licht Staatssecretaris Keijzer toe hoe zij om zal gaan met de aangenomen motie.

Geachte Voorzitter,

Onlangs heeft de uw Kamer de gewijzigde motie van het lid Wörsdörfer
(Kamerstuk 21505-30, nr. 443) aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht artikelsgewijs de samenloop en overlap van de e-Privacyverordening en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nader inzichtelijk te maken. Verder roept de motie de regering op een MKB toets voor de ePrivacyverordening uit te voeren en de uitkomsten daarvan te betrekken bij de verdere onderhandelingen over het voorstel van de Europese Commissie en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te zetten in de Europese raden en werkgroepen. In deze brief geef ik aan hoe ik met deze motie om zal gaan.

Een belangrijke aanleiding voor de motie is, zo blijkt uit de overwegingen, het feit dat bij het van kracht worden van de nieuwe e-Privacyregels het Nederlandse bedrijfsleven opnieuw, dat wil zeggen na de wijzigingen ten gevolge van de AVG, geconfronteerd zou gaan worden met ingrijpende wijzigingen van de regels op het terrein van privacy die een grote impact zouden hebben op het Nederlandse
bedrijfsleven.


Verder lezen bij de bron
Leidraad Ethisch Hacken
Voorbereiding ISO 27001 bij provincies

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap