Voorbereiding ISO 27001 bij provincies

In 2023 willen alle provincies het ISO27001 certificaat gehaald hebben. Om zich hierop voor te bereiden is er op 12 juni overleg geweest tussen gemeenten tijdens het Centraal Informatiebeveiligingsoverleg in Utrecht.

Beveiliging krijgt steeds meer prioriteit

Op 12 juni stond de ISO 27001-certificering op de agenda. ‘Informatiebeveiliging krijgt steeds meer prioriteit’, licht David van der Meer toe. ‘Het kabinet legt meer druk op overheidsinstanties om dit overal op dezelfde manier te regelen. Ook de AVG die in mei van kracht ging, laat zien hoe actueel het onderwerp is. Daarom hebben provincies eind 2017 met elkaar afgesproken dat ze over 5 jaar ISO-27001 gecertifieerd willen zijn. We hebben bewust gekozen voor een internationale standaard, die wereldwijd erkend wordt. Met deze certificering laten we als provincies zien dat we informatiebeveiliging goed op orde hebben. En ook dat we kunnen aantonen dat we de informatiebeveiliging voortdurend blijft monitoren. Dit is belangrijk, omdat ontwikkelingen in de ICT heel snel gaan. We kunnen niet achteroverleunen, maar moeten onze informatiebeveiliging hier voortdurend op aan passen. Wat ook meespeelt is dat provincies hoge kwaliteitseisen stellen aan leveranciers. Wij moeten zelf dan het goede voorbeeld geven.’

Certificering is tijdrovend proces

Omdat het behalen van het ISO-27001 ingewikkeld en tijdrovend is, hebben provincies afgesproken hierin samen op te trekken. David van der Meer: ‘De eerste stap is dat alle provincies in september 2018 de 0-meting achter de rug moeten hebben. De uitkomsten laten dan zien hoe we er op dit moment voor staan. Daarna volgt een voorbereiding op de audit. Ook dat kost erg veel voorbereiding. Provincies zitten qua organisatiestructuur ingewikkeld in elkaar. Bovendien moeten we de hele organisatie mee krijgen. Veilig met informatie omgaan betekent vaak een verandering van organisatiecultuur. Daarom wordt in totaal vijf jaar uitgetrokken voor de certificering. De eerste audit zal in december 2021, dus over drie jaar, zijn afgerond. Eind 2023 moet iedereen gecertificeerd zijn.’ Tijdens het CIBO-overleg op 12 juni bespraken de provincies verschillende onderwerpen met elkaar. Zoals de uitdagingen die ze zien, de onderdelen waaruit de certificering bestaat en hoe betrek je de interne organisatie bij het proces? ‘Provincies laten met de certificering zien dat ze informatiebeveiliging serieus nemen. En het is slim dat we dit samen oppakken’, aldus David van der Meer

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.
Implementatie van BCM – voorkomen is beter dan genezen
Om te voorkomen dat je kritische bedrijfsprocessen stilvallen, is het slim om potentiële bedreigingen vroegtijdig in kaart te brengen en een inschatting te maken van het effect van elke bedreiging op deze kritische processen. Dit proces noemen we ook wel Bedrijfs Continuïteits Management (BCM) of Bedrijfscontinuïteit. Maar hoe ga je hier mee aan de slag?

Meer recente berichten

Microsoft stopt met gezichtsherkenningsanalyse wegens privacyzorgen
Verder lezen
CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging
Verder lezen
NCSC geeft tips over response bij ransomware aanval
Verder lezen
Twee derde Nederlanders vreest inperking privacy met invoering EU wallet
Verder lezen
Noordenvelders geven meer prioriteit aan privacy
Verder lezen
Gemeenten: groot verschil tussen fysieke en digitale veiligheid
Verder lezen
Zo bereid je je voor op Russische cyberaanval
Verder lezen
Privacy gebruikers van sommige zelfhulpapps onder de maat
Verder lezen
Ambitieus plan voor Europees patientendossier
Verder lezen
DTC waarschuwt ruim 300 keer voor kwetsbare Atlassian Confluence systemen
Verder lezen