Skip to main content

Voorbereiding ISO 27001 bij provincies

In 2023 willen alle provincies het ISO27001 certificaat gehaald hebben. Om zich hierop voor te bereiden is er op 12 juni overleg geweest tussen gemeenten tijdens het Centraal Informatiebeveiligingsoverleg in Utrecht.

Beveiliging krijgt steeds meer prioriteit

Op 12 juni stond de ISO 27001-certificering op de agenda. ‘Informatiebeveiliging krijgt steeds meer prioriteit’, licht David van der Meer toe. ‘Het kabinet legt meer druk op overheidsinstanties om dit overal op dezelfde manier te regelen. Ook de AVG die in mei van kracht ging, laat zien hoe actueel het onderwerp is. Daarom hebben provincies eind 2017 met elkaar afgesproken dat ze over 5 jaar ISO-27001 gecertifieerd willen zijn. We hebben bewust gekozen voor een internationale standaard, die wereldwijd erkend wordt. Met deze certificering laten we als provincies zien dat we informatiebeveiliging goed op orde hebben. En ook dat we kunnen aantonen dat we de informatiebeveiliging voortdurend blijft monitoren. Dit is belangrijk, omdat ontwikkelingen in de ICT heel snel gaan. We kunnen niet achteroverleunen, maar moeten onze informatiebeveiliging hier voortdurend op aan passen. Wat ook meespeelt is dat provincies hoge kwaliteitseisen stellen aan leveranciers. Wij moeten zelf dan het goede voorbeeld geven.’

Certificering is tijdrovend proces

Omdat het behalen van het ISO-27001 ingewikkeld en tijdrovend is, hebben provincies afgesproken hierin samen op te trekken. David van der Meer: ‘De eerste stap is dat alle provincies in september 2018 de 0-meting achter de rug moeten hebben. De uitkomsten laten dan zien hoe we er op dit moment voor staan. Daarna volgt een voorbereiding op de audit. Ook dat kost erg veel voorbereiding. Provincies zitten qua organisatiestructuur ingewikkeld in elkaar. Bovendien moeten we de hele organisatie mee krijgen. Veilig met informatie omgaan betekent vaak een verandering van organisatiecultuur. Daarom wordt in totaal vijf jaar uitgetrokken voor de certificering. De eerste audit zal in december 2021, dus over drie jaar, zijn afgerond. Eind 2023 moet iedereen gecertificeerd zijn.’ Tijdens het CIBO-overleg op 12 juni bespraken de provincies verschillende onderwerpen met elkaar. Zoals de uitdagingen die ze zien, de onderdelen waaruit de certificering bestaat en hoe betrek je de interne organisatie bij het proces? ‘Provincies laten met de certificering zien dat ze informatiebeveiliging serieus nemen. En het is slim dat we dit samen oppakken’, aldus David van der Meer

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.
Belangrijke vaardigheden voor een succesvolle Privacy Officer
Om de privacydoelen van de gemeente te bereiken en een succesvolle Privacy Officer te zijn, moet je over een aantal essentiële basisvaardigheden beschikken.

Meer recente berichten

NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen
Ceo s hikken aan tegen cybersecurity investeringen
Verder lezen
EU hof oordeelt over kosteloos opvragen medisch dossier
Verder lezen
AP wederom kritisch over datasurveillancewet
Verder lezen
Cybersecurity in het quantumtijdperk: over dertig jaar ligt data op straat
Verder lezen
Hoe AI kan bijdragen aan cybersecurity in de zorg
Verder lezen
Chinese hackers hadden twee jaar lang toegang tot netwerk NXP
Verder lezen