Voorbereiding ISO 27001 bij provincies

In 2023 willen alle provincies het ISO27001 certificaat gehaald hebben. Om zich hierop voor te bereiden is er op 12 juni overleg geweest tussen gemeenten tijdens het Centraal Informatiebeveiligingsoverleg in Utrecht.

Beveiliging krijgt steeds meer prioriteit

Op 12 juni stond de ISO 27001-certificering op de agenda. ‘Informatiebeveiliging krijgt steeds meer prioriteit’, licht David van der Meer toe. ‘Het kabinet legt meer druk op overheidsinstanties om dit overal op dezelfde manier te regelen. Ook de AVG die in mei van kracht ging, laat zien hoe actueel het onderwerp is. Daarom hebben provincies eind 2017 met elkaar afgesproken dat ze over 5 jaar ISO-27001 gecertifieerd willen zijn. We hebben bewust gekozen voor een internationale standaard, die wereldwijd erkend wordt. Met deze certificering laten we als provincies zien dat we informatiebeveiliging goed op orde hebben. En ook dat we kunnen aantonen dat we de informatiebeveiliging voortdurend blijft monitoren. Dit is belangrijk, omdat ontwikkelingen in de ICT heel snel gaan. We kunnen niet achteroverleunen, maar moeten onze informatiebeveiliging hier voortdurend op aan passen. Wat ook meespeelt is dat provincies hoge kwaliteitseisen stellen aan leveranciers. Wij moeten zelf dan het goede voorbeeld geven.’

Certificering is tijdrovend proces

Omdat het behalen van het ISO-27001 ingewikkeld en tijdrovend is, hebben provincies afgesproken hierin samen op te trekken. David van der Meer: ‘De eerste stap is dat alle provincies in september 2018 de 0-meting achter de rug moeten hebben. De uitkomsten laten dan zien hoe we er op dit moment voor staan. Daarna volgt een voorbereiding op de audit. Ook dat kost erg veel voorbereiding. Provincies zitten qua organisatiestructuur ingewikkeld in elkaar. Bovendien moeten we de hele organisatie mee krijgen. Veilig met informatie omgaan betekent vaak een verandering van organisatiecultuur. Daarom wordt in totaal vijf jaar uitgetrokken voor de certificering. De eerste audit zal in december 2021, dus over drie jaar, zijn afgerond. Eind 2023 moet iedereen gecertificeerd zijn.’ Tijdens het CIBO-overleg op 12 juni bespraken de provincies verschillende onderwerpen met elkaar. Zoals de uitdagingen die ze zien, de onderdelen waaruit de certificering bestaat en hoe betrek je de interne organisatie bij het proces? ‘Provincies laten met de certificering zien dat ze informatiebeveiliging serieus nemen. En het is slim dat we dit samen oppakken’, aldus David van der Meer

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog
Een DPIA uitgevoerd en dan?
Voor gegevensverwerkingen met een hoog privacyrisico geldt dat je een DPIA moet uitvoeren. Maar wat doe je met de uitkomsten van een DPIA en hoe zorg je ervoor dat een DPIA geen eenmalige actie is maar over een bepaalde tijd herhaald wordt?

Meer recente berichten

Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen
Europese Hof houdt onzekerheid over AVG in stand
Verder lezen
Organisatorische inbedding van maatregelen
Verder lezen