Beheer en monitoringmodel standaard verwerkersovereenkomst

Er is een beheer- en monitoringmodel rondom de standaardverwerkersovereenkomst vastgesteld en de overeenkomst is getoetst en besproken met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Hoe dit model in elkaar zit lees je in dit artikel van de IBD.

Pas-toe-of-leg-uit in 2019, verplicht vanaf 2020

Vanaf december 2018 kunnen gemeenten en leveranciers gebruik maken van de standaard verwerkersovereenkomst gemeenten. In 2019 geldt de overeenkomst volgens het principe van pas-toe-of-leg-uit bij nieuwe verwerkingen en in situaties waarin nog geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. De verplichting per 1/1/2020 wordt medio 2019 vastgesteld door het VNG bestuur en de verplichting wordt bekrachtigd in de ledenvergadering van de VNG.

Landsadvocaat

De overeenkomst is getoetst door de landsadvocaat. Deze heeft enkele suggesties gedaan voor verduidelijking en / of verbetering. Deze suggesties worden meegenomen in de beheercyclus.

Autoriteit Persoonsgegevens

De standaard is voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoewel de toezichthouder geen inhoudelijk oordeel velt over overeenkomsten geeft deze aan positief te staan tegen sectorale en collectieve afspraken ter bevordering van de bescherming van persoonsgegevens. De autoriteit heeft aan de VNG benadrukt dat het niet hebben van afspraken strijdig is met de wet en geeft aan dat een collectieve afspraak in dergelijke gevallen een uitkomst kan bieden. Inmiddels is bekend dat de Autoriteit is gestart met het controleren op verwerkersovereenkomsten.

Verder lezen bij de bron
Renco Schoemaker

Recente berichten van Renco Schoemaker (bekijk alles)

Round Table Privacy in Ketens
Beleidsplan omgaan met persoonsgegevens

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap