Het referentiemodel Opdrachtgeverschap

Voor de ontwikkeling en het beheer van diensten gebruikt de Directie Informatievoorziening en Inkoop van het min. van Justitie en Veiligheid een structuur, ook wel het referentiemodel Opdrachtgeverschap genoemd. In dit artikel kom je meer te weten over deze vorm van Governance.

Het referentiemodel Opdrachtgeverschap is onder meer een gevolg van de Commissie Elias, het inmiddels beruchte rapport over het parlementaire onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid (2014). De Directie Informatievoorziening en Inkoop (DI&I) van het ministerie van Justitie en Veiligheid gebruikt dit model sinds 2016 om vorm te geven aan haar governance.

Nico van Oldenbeek, projectmanager bij JenV, hielp dit model ontwikkelen (zie kader). “Het biedt een leidraad voor de verduidelijking van hoe de rolverdeling ligt bij het ontwikkelen van een dienst of product. Een goede governance, dus een structuur, met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden, maakt de inrichting van een dienst helder. Per rol is duidelijk wie wat doet en welke verantwoordelijkheden erbij horen. De kracht van dit model is dat het bottom-up is ontwikkeld. We zijn met mensen gaan praten om te zien wat er al was, en waar behoefte aan was. Daarop zijn we gaan voortborduren. We hebben onze plannen steeds weer voorgelegd aan en doorleefd met de gebruikers.”

Veel ICT-voorzieningen van JenV worden gemeenschappelijk gebruikt, zoals het Justitie netwerk, beveiligde koppelingen naar buiten, berichtenmakelaars, JenV-registers, toegangsvoorzieningen en documentatiesystemen. Partijen als het OM, de DJI, de politie, de IND, het COA, de Raad voor de Kinderbescherming gebruiken deze voorzieningen en daarom hebben ICT-ontwikkelingen binnen JenV veel afstemming nodig. Van Oldenbeek: “Daar sturing aan geven is een grote governance uitdaging.”

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen