Skip to main content

Informatie BIO

Vanaf 1 januari 2019 is de BIO van kracht als vervanger van de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. 2019 is het overgangsjaar en de implementatie in 2020, meer informatie wordt binnenkort verwacht.

Gedeelde taal, samenwerken in ketens

Tot dit moment hebben alle bestuurslagen nog een eigen baseline, de BIR (Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Deze baselines zijn (met uitzondering van de BIR2017) voor een groot deel nog gebaseerd op de ISO-normering uit 2005 en lopen achter op de actuele ISO uit 2013 (NEN-ISO 27002). Om de informatiebeveiliging optimaal te professionaliseren is er behoefte aan een eenduidige en herkenbare stevige basis voor de gehele overheid. Voor een veilige digitale overheid.

Overgangsjaar 2019, geïmplementeerd in 2020

Dit jaar, 2019, staat in het teken van de overgang naar en implementatie van de BIO. De richtlijn is dat er vanaf 1 januari 2020 volgens de BIO gewerkt en met name verantwoord kan worden. Om de implementatie optimaal te laten verlopen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een interbestuurlijk ondersteuningsprogramma opgezet waarin alle overheidslagen betrokken zijn. Dit programma sluit aan op de behoefte van alle organisaties en koepels en biedt ondersteuning aan in de vorm van handreikingen, bewustwording over informatiebeveiliging, workshops en een digitale community om good practices uit te wisselen.

Binnenkort meer informatie

Deze website is nog in ontwikkeling. De komende maanden vindt u op deze pagina meer informatie over de BIO, de veranderingen voor uw organisatie, het interbestuurlijk ondersteuningsprogramma, de leeractiviteiten en workshops en een agendafunctie.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen
Gegevens 60.000 terugbetalers op straat na fout bij DUO
Verder lezen