Informatie BIO

Vanaf 1 januari 2019 is de BIO van kracht als vervanger van de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. 2019 is het overgangsjaar en de implementatie in 2020, meer informatie wordt binnenkort verwacht.

Gedeelde taal, samenwerken in ketens

Tot dit moment hebben alle bestuurslagen nog een eigen baseline, de BIR (Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Deze baselines zijn (met uitzondering van de BIR2017) voor een groot deel nog gebaseerd op de ISO-normering uit 2005 en lopen achter op de actuele ISO uit 2013 (NEN-ISO 27002). Om de informatiebeveiliging optimaal te professionaliseren is er behoefte aan een eenduidige en herkenbare stevige basis voor de gehele overheid. Voor een veilige digitale overheid.

Overgangsjaar 2019, geïmplementeerd in 2020

Dit jaar, 2019, staat in het teken van de overgang naar en implementatie van de BIO. De richtlijn is dat er vanaf 1 januari 2020 volgens de BIO gewerkt en met name verantwoord kan worden. Om de implementatie optimaal te laten verlopen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een interbestuurlijk ondersteuningsprogramma opgezet waarin alle overheidslagen betrokken zijn. Dit programma sluit aan op de behoefte van alle organisaties en koepels en biedt ondersteuning aan in de vorm van handreikingen, bewustwording over informatiebeveiliging, workshops en een digitale community om good practices uit te wisselen.

Binnenkort meer informatie

Deze website is nog in ontwikkeling. De komende maanden vindt u op deze pagina meer informatie over de BIO, de veranderingen voor uw organisatie, het interbestuurlijk ondersteuningsprogramma, de leeractiviteiten en workshops en een agendafunctie.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Help! Een dataclassificatie, DPIA en een BIA?!
Vanuit de AVG en BIO zijn er diverse (verplichte) maatregelen waarmee je als gemeente in kaart brengt wat je relevante systemen zijn en/of data is en waar de risico’s liggen met betrekking tot het gebruik ervan, zoals een dataclassificatie, DPIA en BIA. Maar wat is de onderlinge samenhang en hoe kan je profijt hebben als je een van deze onderdelen al gedaan hebt?
Verantwoordelijkheden van de proceseigenaar binnen de BIO
Informatiebeveiliging is binnen de BIO een verantwoordelijkheid van de proceseigenaar. Maar waar ben je dan precies verantwoordelijk voor en wat houdt die verantwoordelijkheid in
De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.

Meer recente berichten

Patiente krijgt 2000 euro omdat secretaresse ziekenhuis haar dossier bekeek
Verder lezen
De werking van de CLOUD Act bij dataopslag in Europa
Verder lezen
Begroting 23: Gegevensuitwisseling in de zorg speerpunt voor VWS
Verder lezen
Privacylaksheid Big Tech is kans voor Europa
Verder lezen
GroenLinks kritisch op cameratoezicht parkeergarage Dronten
Verder lezen
Politie gebruikt niet goedgekeurde commerciele hacksoftware
Verder lezen
IT professionals voorstander van verplichte basisbeveiliging
Verder lezen
Privacyfunctionarissen pessimistischer over gedragsverandering
Verder lezen
Hoogleraar: Herbezinning openbare registers noodzakelijk
Verder lezen
Verhaal achter cyberaanval op Hoppenbrouwers Techniek te lezen in boek Hack
Verder lezen