Skip to main content

Informatie BIO

Vanaf 1 januari 2019 is de BIO van kracht als vervanger van de bestaande baselines informatieveiligheid voor Gemeenten, Rijk, Waterschappen en Provincies. 2019 is het overgangsjaar en de implementatie in 2020, meer informatie wordt binnenkort verwacht.

Gedeelde taal, samenwerken in ketens

Tot dit moment hebben alle bestuurslagen nog een eigen baseline, de BIR (Rijk), BIG (gemeenten), IBI (provincies) en BIWA (waterschappen). Deze baselines zijn (met uitzondering van de BIR2017) voor een groot deel nog gebaseerd op de ISO-normering uit 2005 en lopen achter op de actuele ISO uit 2013 (NEN-ISO 27002). Om de informatiebeveiliging optimaal te professionaliseren is er behoefte aan een eenduidige en herkenbare stevige basis voor de gehele overheid. Voor een veilige digitale overheid.

Overgangsjaar 2019, geïmplementeerd in 2020

Dit jaar, 2019, staat in het teken van de overgang naar en implementatie van de BIO. De richtlijn is dat er vanaf 1 januari 2020 volgens de BIO gewerkt en met name verantwoord kan worden. Om de implementatie optimaal te laten verlopen, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een interbestuurlijk ondersteuningsprogramma opgezet waarin alle overheidslagen betrokken zijn. Dit programma sluit aan op de behoefte van alle organisaties en koepels en biedt ondersteuning aan in de vorm van handreikingen, bewustwording over informatiebeveiliging, workshops en een digitale community om good practices uit te wisselen.

Binnenkort meer informatie

Deze website is nog in ontwikkeling. De komende maanden vindt u op deze pagina meer informatie over de BIO, de veranderingen voor uw organisatie, het interbestuurlijk ondersteuningsprogramma, de leeractiviteiten en workshops en een agendafunctie.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Samenhang Europese digitale wetgeving: voorbereiding voor gemeenten
Tussen nu en 2026 krijg je als gemeente te maken met maar liefst 13 nieuwe wetten die de digitale toekomst van Europa vormgeven. Deze nieuwe digitale wetten hebben veel invloed op wat gemeenten doen. Om deze gevolgen beter te begrijpen, heeft de VNG een impactanalyse uitgevoerd.
Wat is een gerechtvaardigd belang?
Wanneer je als organisatie persoonsgegevens verwerkt, heb je altijd een zogeheten ‘grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens’ nodig. Eén van de grondslagen is een ‘gerechtvaardigd belang’. Maar wat houdt een ‘gerechtvaardigd belang’ eigenlijk in?
Het volwassenheidsmodel voor authenticatie
In de factsheet ‘Volwassen authenticeren – gebruik veilige middelen voor authenticatie’ adviseert het NCSC om accounts te beveiligen op een manier die past bij de gevoeligheid van de gegevens en middelen waar deze toegang toe bieden.

Meer recente berichten

Niemand wil een abonnement op Facebook of Instagram
Verder lezen
Schendingen van informatiebeveiliging door personeel richten evenveel schade aan als hacken, blijkt uit onderzoek van Kaspersky
Verder lezen
IBD publiceert aanpak cyberteam
Verder lezen
Overheid poogt data impasse te doorbreken
Verder lezen
Ministerie moet fraudesleepnetten in arme wijken definitief stoppen
Verder lezen
CIO beraad Rijk krijgt meerdere onderraden
Verder lezen
NIS2: tijdig voorbereid op Europese wettelijke cybersecurity regels
Verder lezen
Enschede probeert opnieuw onder boete van 6 ton voor privacy schending uit te komen
Verder lezen
Minister: bestuurder moet altijd toestemming geven voor delen voertuigdata
Verder lezen
Rekenkamercommissie komt met rapport informatieveiligheid
Verder lezen