Zeehaven Amsterdam investeert in cyber resilience

De Amsterdamse haven is een van de vijf grootste havens in Europa en de belangen van de overheid en bedrijfsleven zijn groot. Het havenbedrijf voelt de urgentie om de weerbaarheid te verhogen. Ze hebben op eigen initiatief een cybersecuritynetwerk en een centraal meldpunt op het niveau van de vitale sectoren ingericht.

Zeehaven Amsterdam investeert in cyber resilience

Dat havengebieden met hun complexe logistieke ketens en informatiestromen kwetsbaar zijn voor digitale verstoringen en cyberaanvallen bleek in 2017, toen een cyberaanval in Oekraïne ook twee containerterminals in de Rotterdamse haven stillegde. Port of Amsterdam realiseert zich die kwetsbaarheid en heeft, samen met het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied, het Cybersecurity programma van Port of Amsterdam opgezet. Doel: verhoging van de digitale weerbaarheid door informatie over cyberdreigingen en -aanvallen snel te delen en bedrijven mogelijk handelingsperspectief te bieden om de gevolgen van een aanval te beperken. Het programma is in januari dit jaar van start gegaan met de lancering van een overlegplatform en een centraal meldpunt voor cyberincidenten.

Formeel valt de Amsterdamse zeehaven niet onder de nationale
cybersecuritystrategie voor vitale infrastructuur. Evenmin heeft de haven de plicht om een ‘Information Sharing and Analysis Centre’ (ISAC) op te richten en een centraal meldpunt in stand te houden als ware zij gehouden aan een meldplicht. Die meldplicht voor ernstige cyberincidenten geldt wel voor (de aangewezen) vitale sectoren op het gebied van onder andere energievoorziening, telecom, drinkwatervoorziening en transport. Dat Port of Amsterdam desondanks op eigen initiatief een cybersecuritynetwerk en een centraal meldpunt op het niveau van de vitale sectoren heeft ingericht, zegt iets over de urgentie die het havenbedrijf voelt om, samen met een aantal ambassadeurs in het Noordzeekanaalgebied, de weerbaarheid te verhogen. De belangen van overheid en bedrijfsleven zijn groot, want de Amsterdamse haven zit in de top vijf van grootste havens in Europa en verwerkt jaarlijks zo’n 100 miljoen ton goederen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de OR bij privacy op de werkvloer
De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in een organisatie, ook op het gebied van privacy op de werkvloer.
Het belang van patchmanagement
Als we het hebben over informatiebeveiliging, komen de termen patches en patchmanagementproces vaak voorbij. Maar wat betekenen deze termen nu eigenlijk? Waarom is patchmanagement zo belangrijk? En hoe richt je zo’n proces dan in? In deze blog lees je hoe je hier zelf mee aan de slag kan.
De AVG versus de Wet politiegegevens (Wpg)
: Naast de AVG hebben politie en justitie te maken met de Wet politiegegevens (Wpg). Maar ook als gemeente heb je te maken met de Wpg, namelijk bij het werk van Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s). In deze blog leggen we uit hoe de AVG en Wpg van toepassing zijn op het werk van Boa’s en waar je als gemeente aan moet voldoen bij het verwerken van gegevens.

Meer recente berichten

BoF: Gemeenten hebben AVG basis nog steeds niet op orde
Verder lezen
Incidentresponsplan Ransomware
Verder lezen
Nederlandse datacenters en DNS providers krijgen zorg en meldplicht
Verder lezen
Nederlandse gemeenten sturen onbewust data naar VS
Verder lezen
Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken
Verder lezen
Wat hebben we geleerd van cyberaanvallen op kritieke infrastructuur?
Verder lezen
NCTV: Risico op ontwrichting groter door scheefgroei dreiging en weerbaarheid
Verder lezen
Een op de vijf IT beslissers heeft weinig vertrouwen in databescherming en privacy van de cloud
Verder lezen
Beschermt de Autoriteit Persoonsgegevens privacy, of verstoort ze de vrije markt?
Verder lezen
Het is geen keuze, beveilig die digitale ramen
Verder lezen