Zeehaven Amsterdam investeert in cyber resilience

De Amsterdamse haven is een van de vijf grootste havens in Europa en de belangen van de overheid en bedrijfsleven zijn groot. Het havenbedrijf voelt de urgentie om de weerbaarheid te verhogen. Ze hebben op eigen initiatief een cybersecuritynetwerk en een centraal meldpunt op het niveau van de vitale sectoren ingericht.

Zeehaven Amsterdam investeert in cyber resilience

Dat havengebieden met hun complexe logistieke ketens en informatiestromen kwetsbaar zijn voor digitale verstoringen en cyberaanvallen bleek in 2017, toen een cyberaanval in Oekraïne ook twee containerterminals in de Rotterdamse haven stillegde. Port of Amsterdam realiseert zich die kwetsbaarheid en heeft, samen met het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied, het Cybersecurity programma van Port of Amsterdam opgezet. Doel: verhoging van de digitale weerbaarheid door informatie over cyberdreigingen en -aanvallen snel te delen en bedrijven mogelijk handelingsperspectief te bieden om de gevolgen van een aanval te beperken. Het programma is in januari dit jaar van start gegaan met de lancering van een overlegplatform en een centraal meldpunt voor cyberincidenten.

Formeel valt de Amsterdamse zeehaven niet onder de nationale
cybersecuritystrategie voor vitale infrastructuur. Evenmin heeft de haven de plicht om een ‘Information Sharing and Analysis Centre’ (ISAC) op te richten en een centraal meldpunt in stand te houden als ware zij gehouden aan een meldplicht. Die meldplicht voor ernstige cyberincidenten geldt wel voor (de aangewezen) vitale sectoren op het gebied van onder andere energievoorziening, telecom, drinkwatervoorziening en transport. Dat Port of Amsterdam desondanks op eigen initiatief een cybersecuritynetwerk en een centraal meldpunt op het niveau van de vitale sectoren heeft ingericht, zegt iets over de urgentie die het havenbedrijf voelt om, samen met een aantal ambassadeurs in het Noordzeekanaalgebied, de weerbaarheid te verhogen. De belangen van overheid en bedrijfsleven zijn groot, want de Amsterdamse haven zit in de top vijf van grootste havens in Europa en verwerkt jaarlijks zo’n 100 miljoen ton goederen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Dataminimalisatie: waarom minder soms meer is.
: In de digitale wereld waarin we leven, verzamelen we een enorme hoeveelheid gegevens. Maar in deze tijd van dataverzameling is er gelukkig ook een AVG-principe dat steeds meer aandacht krijgt: gegevensminimalisatie.
Hoe zorg je dat een SaaS-leverancier voldoet aan je beveiligingseisen?
Gemeenten besteden het beheer van software steeds vaker uit en maken hierbij gebruik van SaaS. Bij de selectie van een SaaS-leverancier is het belangrijk dat de leverancier weet wat er van hen verwacht wordt als het gaat om informatiebeveiliging. Want hoe zorg je ervoor dat ook die oplossingen aan de eisen van de gemeente voldoen?
Wat zijn de verplichtingen rondom het melden van een datalek?
Elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, is verplicht om een melding te maken bij de AP wanneer er zich een datalek heeft voorgedaan, zo ook gemeenten. Maar wanneer en voor welke datalekken moet je de AP informeren? En wanneer moet je het datalek melden aan de betrokkenen? Je leest het in deze blog.

Meer recente berichten

AI en regelgeving zorgen voor nieuwe uitdagingen
Verder lezen
Privacy: de poortwachter voor onze mensenrechten
Verder lezen
Nieuwe Archiefwet verslechtert positie burger
Verder lezen
Extra geld voor toezicht op nieuwe digitale wetgeving
Verder lezen
Oeps: gemeente Alkmaar maakt per ongeluk 236.000 euro over aan nepdirecteur
Verder lezen
Kuipers: dataopslag huisartsen is niet mijn zaak
Verder lezen
Consumentenbond klaagt Google aan en eist 750 euro per gebruiker
Verder lezen
Cisco VPN s zonder multifactorauthenticatie gericht op Akira Ransomware
Verder lezen
De dieven specialiseren zich. Er is een cybercrimineel voor iedereen
Verder lezen
Juridische strijdbijl weer opgegraven: Franse politicus wil Data Privacy Framework van tafel
Verder lezen