Zeehaven Amsterdam investeert in cyber resilience

De Amsterdamse haven is een van de vijf grootste havens in Europa en de belangen van de overheid en bedrijfsleven zijn groot. Het havenbedrijf voelt de urgentie om de weerbaarheid te verhogen. Ze hebben op eigen initiatief een cybersecuritynetwerk en een centraal meldpunt op het niveau van de vitale sectoren ingericht.

Zeehaven Amsterdam investeert in cyber resilience

Dat havengebieden met hun complexe logistieke ketens en informatiestromen kwetsbaar zijn voor digitale verstoringen en cyberaanvallen bleek in 2017, toen een cyberaanval in Oekraïne ook twee containerterminals in de Rotterdamse haven stillegde. Port of Amsterdam realiseert zich die kwetsbaarheid en heeft, samen met het bedrijfsleven in het Noordzeekanaalgebied, het Cybersecurity programma van Port of Amsterdam opgezet. Doel: verhoging van de digitale weerbaarheid door informatie over cyberdreigingen en -aanvallen snel te delen en bedrijven mogelijk handelingsperspectief te bieden om de gevolgen van een aanval te beperken. Het programma is in januari dit jaar van start gegaan met de lancering van een overlegplatform en een centraal meldpunt voor cyberincidenten.

Formeel valt de Amsterdamse zeehaven niet onder de nationale
cybersecuritystrategie voor vitale infrastructuur. Evenmin heeft de haven de plicht om een ‘Information Sharing and Analysis Centre’ (ISAC) op te richten en een centraal meldpunt in stand te houden als ware zij gehouden aan een meldplicht. Die meldplicht voor ernstige cyberincidenten geldt wel voor (de aangewezen) vitale sectoren op het gebied van onder andere energievoorziening, telecom, drinkwatervoorziening en transport. Dat Port of Amsterdam desondanks op eigen initiatief een cybersecuritynetwerk en een centraal meldpunt op het niveau van de vitale sectoren heeft ingericht, zegt iets over de urgentie die het havenbedrijf voelt om, samen met een aantal ambassadeurs in het Noordzeekanaalgebied, de weerbaarheid te verhogen. De belangen van overheid en bedrijfsleven zijn groot, want de Amsterdamse haven zit in de top vijf van grootste havens in Europa en verwerkt jaarlijks zo’n 100 miljoen ton goederen.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Jaarrapportage informatiebeveiliging; waar rapporteer je als CISO over?
Als Chief Information Security Officer (CISO) is het belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van hoe het gesteld is met de informatiebeveiliging binnen de organisatie én om dit beeld te delen met het management/bestuur. Een jaarrapportage is hiervoor een uitstekend middel. In deze blog lees je waarom dit belangrijk is en welke onderwerpen je hierin kan opnemen.
Wat zet je in je jaarrapportage privacy?
Het is aan te raden om als Functionaris Gegevensbescherming (FG) te rapporteren over privacy. In de jaarrapportage staat beschreven welke acties en maatregelen er het afgelopen jaar zijn genomen op privacyvlak. Waarom dit belangrijk is en op welke onderdelen je allemaal moet rapporteren, lees je in deze blog.
Leren van de informatiebeveiligingsincidenten van het afgelopen jaar
: Ook al neem je nog zoveel beveiligingsmaatregelen, deze zijn niet altijd waterdicht. Vroeg of laat krijgt elke organisatie te maken met beveiligingsincidenten. Het is daarom belangrijk dat je goed voorbereid bent. In deze laatste blog van het jaar daarom een overzicht van een aantal informatiebeveiligingsincidenten van 2022 en wat we hiervan kunnen leren.

Meer recente berichten

Studentengegevens mogen best in Amerikaanse cloud van kabinet 
Verder lezen
NCSC mag security informatie breder delen
Verder lezen
Onderzoeksraad waarschuwt: Aanpak cybersecurity te traag
Verder lezen
Afgelopen jaar meer dan 900 datalekken bij UWV en SVB
Verder lezen
Frankrijk overweegt massasurveillance voor Olympische Spelen Parijs
Verder lezen
Wees voorbereid Toolbox Cyberincident Digitale Overheid
Verder lezen
Bang dat iemand op je WhatsApp inbreekt? Zo zorg je ervoor dat je zo veilig mogelijk appt
Verder lezen
Kilometerregistratie voor betalen naar gebruik onderzocht
Verder lezen
Microsoft werkt aan integratie van GPT in Word, PowerPoint en Outlook
Verder lezen
Naleving NIS2 richtlijn: strategische adviezen voor CISO s
Verder lezen