Resultaten zelfcontrole BAG 2018

Tussen 1 januari en 1 mei 2019 konden de verantwoordingsrapportages ENSIA BAG 2018 worden ingeleverd bij de toezichthouder BZK via het ENSIA-platform. Veruit de meeste gemeenten zijn erin geslaagd hun rapportage op tijd te leveren.

Een beknopt verslag van de resultaten

Zoals gezegd hebben veruit de meeste gemeenten over het verslagjaar 2018 de verantwoordingsrapportage op tijd ingeleverd. Een enkele gemeente heeft nageleverd.

De toezichthouder heeft alle rapporten bekeken en hierover een globaal oordeel gegeven. Rapporten waarbij een zwarte beoordelingstekst is gegeven, geven geen aanleiding tot verdere actie. Rapporten waarbij een blauwe beoordelingstekst is gegeven, geven aanleiding tot nadere beschouwing van de toezichthouder in samenwerking met Kwaliteitsmanagement Kadaster. De rapporten waarbij een rode beoordelingstekst is gegeven, zijn aanleiding voor de toezichthouder nader contact te leggen met de desbetreffende bronhouders. Deze rapportages zijn vooralsnog voor de toezichthouder niet acceptabel gebleken.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis
Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)
    'Integreer AVG en Cybersecurity Act!'
    Verslag online seminar ‘Privacy in het sociaal domein’

    Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
    Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap