Nieuwste versie BIO

Inmiddels staat versie 1.04 van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) online. De update is het gevolg van een onderhoudsronde en betreft correctie van feitelijke onjuistheden en splitsing, aanpassing en/of verplaatsing van bepaalde maatregelen.

De Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) is geheel gestructureerd volgens NEN-ISO/IEC 27001:2017, bijlage A en NEN-ISO/IEC 27002:2017. Het Forum Standaardisatie heeft deze normen opgenomen in de ‘pas toe-of-leg uit’- lijst met verplichte standaarden voor de publieke sector, volgens het comply or explain principe. Dit betekent dat de overheid deze normen toepast tenzij er expliciet geformuleerde redenen zijn om dat niet te doen.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

Essaybundels Behoorlijk datagebruik
Safer Internet Day

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap