CIP als kennisverbinder

De informatiekraak in 2011 bij Diginotar – als trusted thirth party voor de overheid – had vergaande consequenties. Naast direct overheidsingrijpen en het faillissement van Diginotar werd de kennispositie van overheidsspelers op gebied van veiligheid cruciaal. Een artikel over de noodzaak van samenwerken aan informatieveiligheid en privacy binnen de overheid.

Actuele kennis over informatiebeveiliging en privacybescherming en aanvullend implementatiekennis binnen de overheid worden sinds 2012 behartigd door het CIP. Een nadere kennismaking met een netwerk dat meer dan 650 publieke organisaties en kennispartners verbindt.

Verder lezen bij de bron
Anouk Tijhuis

Recente berichten van Anouk Tijhuis (bekijk alles)

Phishing
Precisiebombardement

Copyright © 2014 - 2019 IB&P B.V.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring. Ook handig: de sitemap