Skip to main content

Privacyreglement basisregistratie personen

De gemeente Oost Gelre heeft onlangs het Privacyreglement basisregistratie personen 2020 vastgesteld. Handige inspiratie voor andere gemeenten!

Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oost Gelre 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

De wet: de Wet basisregistratie personen
Het besluit: het Besluit basisregistratie personen
De verordening: de Verordening basisregistratie personen vastgesteld door de Gemeenteraad op 8 mei 2018. Basisregistratie: de basisregistratie personen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de wet.
GBA-V: de verstrekkingsvoorziening zoals bedoeld in artikel 66a van het besluit.
Autorisatiebesluit: een besluit zoals bedoeld in artikel 3.2 van de wet, betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V.
Ingeschrevene: diegene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen.
Ingezetene: de ingeschrevene die zijn adres heeft in de gemeente Oost Gelre en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen.
Authentiek gegeven: een in de BRP opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt.
Aangehaakt gegeven: een in de BRP over de ingeschrevenen opgenomen gegeven dat niet behoort tot de verplichte gegevensset van de BRP, maar dat de gemeente per persoon bijhoudt voor eigen gebruik.
Bijhoudingsgemeente: de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de wet verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst.
Beheerder: de functionaris die namens de gemeente verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg voor de BRP.
Bestuursorgaan: een orgaan van een rechtspersoon dat krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.
Binnengemeentelijke bestuursorgaan: een bestuursorgaan van de gemeente.
Derde: elke andere persoon of instelling dan een bestuursorgaan, een ingeschrevene of een geregistreerde.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.
BCM-routekaart voor gemeenten
Met een goed geïmplementeerd BCM-systeem ben je als organisatie beter voorbereid, waardoor je sneller en effectiever kunt reageren op verstoringen.
Inzicht in je risico’s: onmisbaar voor elke gemeente
In de digitale wereld is het beschermen van informatie en het beheren van risico’s cruciaal, ook voor gemeenten. Waarom dit belangrijk is en hoe je dit aanpakt, lees je in deze blog.

Meer recente berichten

Gedragsverandering cybersecurity via inzicht in motivaties en barrieres van ondernemers
Verder lezen
Printfout in 250 brieven van gemeente Alphen aan den Rijn veroorzaakt datalek persoonsgegevens
Verder lezen
Bedreigde advocaten mogen persoonsgegevens afschermen in Kadaster
Verder lezen
EU enquete: weinig aandacht voor cyberveiligheid bij bedrijven
Verder lezen
MKB verdeeld over voordelen van Europese cybersecuritywetgeving
Verder lezen
Nieuwe regels voor kredietregistratie schieten tekort
Verder lezen
Antwoord op prangende juridische vragen over gezichtsherkenning
Verder lezen
Ruim miljoen euro om scholen beter te beschermen tegen cyberaanvallen
Verder lezen
Nederland onderkent urgentie NIS2 onvoldoende
Verder lezen
Datalek persoonsgegevens via portal van Drents waterschap
Verder lezen