Privacyreglement basisregistratie personen

De gemeente Oost Gelre heeft onlangs het Privacyreglement basisregistratie personen 2020 vastgesteld. Handige inspiratie voor andere gemeenten!

Privacyreglement basisregistratie personen gemeente Oost Gelre 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

De wet: de Wet basisregistratie personen
Het besluit: het Besluit basisregistratie personen
De verordening: de Verordening basisregistratie personen vastgesteld door de Gemeenteraad op 8 mei 2018. Basisregistratie: de basisregistratie personen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de wet.
GBA-V: de verstrekkingsvoorziening zoals bedoeld in artikel 66a van het besluit.
Autorisatiebesluit: een besluit zoals bedoeld in artikel 3.2 van de wet, betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V.
Ingeschrevene: diegene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen.
Ingezetene: de ingeschrevene die zijn adres heeft in de gemeente Oost Gelre en op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek uit Nederland als actueel gegeven is opgenomen.
Authentiek gegeven: een in de BRP opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt.
Aangehaakt gegeven: een in de BRP over de ingeschrevenen opgenomen gegeven dat niet behoort tot de verplichte gegevensset van de BRP, maar dat de gemeente per persoon bijhoudt voor eigen gebruik.
Bijhoudingsgemeente: de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de wet verantwoordelijk is voor de bijhouding van de persoonslijst.
Beheerder: de functionaris die namens de gemeente verantwoordelijk is voor de dagelijkse zorg voor de BRP.
Bestuursorgaan: een orgaan van een rechtspersoon dat krachtens publiekrecht is ingesteld, of een ander persoon of college met enig openbaar gezag bekleed.
Binnengemeentelijke bestuursorgaan: een bestuursorgaan van de gemeente.
Derde: elke andere persoon of instelling dan een bestuursorgaan, een ingeschrevene of een geregistreerde.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

De rol van de gemeenteraad bij informatiebeveiliging en privacy
De gemeenteraad heeft een belangrijke rol om er op toe te zien dat informatiebeveiliging en privacybescherming goed wordt geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. In deze blog lees je wat die rol inhoudt en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.
Gemeentelijke privacy: Een blik achter de schermen
De AVG bestaat dit jaar vijf jaar. Sinds 25 mei 2018 moeten alle organisaties, waaronder gemeenten, voldoen aan de verplichtingen uit de AVG bij het verwerken van persoonsgegevens. Maar hoe is het gesteld met de privacy bij gemeenten? Hebben ze de basis op orde? Je leest het in deze blog.
Hoe zet je Artificial Intelligence (AI) succesvol in?
Gemeenten maken steeds meer gebruik van AI, omdat dit ontzettend veel kansen biedt. Tegelijkertijd roept het gebruik van AI ook nieuwe vragen op. Je leest er meer over in deze blog

Meer recente berichten

Kaag: digitale euro moet anoniemer zijn dan huidige digitale valuta
Verder lezen
Aandacht van cybercriminelen verschuift naar mkb
Verder lezen
Privacy risico s in kaart brengen met een DPIA
Verder lezen
Beveiliging informatie geen prioriteit bij Ministerie van Buitenlandse Zaken
Verder lezen
NIS2: onduidelijke wet in combinatie met hoge boetes
Verder lezen
AP wil opheldering over fraude algoritme gemeenten
Verder lezen
Een tip of klacht indienen bij de AP
Verder lezen
Wegiz vraagt om aantal nieuwe NEN normen
Verder lezen
Hack bij gemeente: criminelen hadden toegang tot tienduizenden gegevens
Verder lezen
Kabinet heeft meer tijd nodig voor anonieme bsn s en socialemediamonitoring
Verder lezen