Skip to main content

UWV krijgt Autoriteit Persoonsgegevens achter zich aan: Privacy moet beter beschermd

Hoe het UWV omgaat met de bescherming van persoonsgegevens heeft al langer de aandacht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), laat de toezichthouder weten. “Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar het UWV. Wat de inhoud is van de onderzoeken die nu lopen, kan ik nu niet toelichten in het belang van deze onderzoeken”, zegt een woordvoerder van AP.

Het IT-systeem bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, dat van 4,1 miljoen mensen de klantgegevens bewaart, voldoet aan ‘geen van de beginselen uit de AVG’, bleek uit onderzoek dat Trouw via de Wet openbaarheid bestuur (Wob) had opgevraagd bij het UWV. Miljoenen persoonsgegevens van voormalige UWV-klanten zijn makkelijk in te zien door duizenden ambtenaren.

“Ook in het verleden heeft de AP al vaker moeten optreden bij UWV”, meldt de woordvoerder. Zo concludeerde de AP in 2017 dat de beveiliging van het online werkgeversportaal onvoldoende was. Werkgevers konden via dit portaal werknemers ziek en beter melden. Het UWV verstrekt ziektewetuitkeringen op grond van deze meldingen. In het werkgeversportaal staan diverse gegevens van medewerkers, zoals naam en adres, het burgerservicenummer, financiële gegevens en gegevens over arbeidsongeschiktheid, ontslag en bevalling.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het beheren van verwerkersovereenkomsten
Om ervoor te zorgen dat derde partijen ook de juiste beveiligingsmaatregelen nemen, moet je afspraken maken in een verwerkersovereenkomst. Het is niet genoeg om deze overeenkomst eenmalig af te sluiten; je moet regelmatig controleren of de verwerker zich aan de AVG houdt
Bedrijfscontinuïteit volgens BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510
BCM is een belangrijk onderdeel binnen verschillende belangrijke beveiligings- en normstandaarden, zoals de BIO, NIS2, ISO 27001 en NEN 7510.
De kracht van ambassadeurs
Hoe zorg je voor een informatieveilige omgeving en hoe maak je medewerkers bewust van hun belangrijke rol? Informatieveiligheidsambassadeurs kunnen hierin het verschil maken.

Meer recente berichten

Nederlandse bedrijven richten zich op quick wins bij implementatie NIS2
Verder lezen
Mogelijk steviger toezicht op cybersecurity gemeentelijke websites
Verder lezen
Slimme camera s geven ouderenzorg privacy
Verder lezen
Ook AIVD kijkt kritisch naar AWS cloudverhuizingsplan van SIDN
Verder lezen
Bestuurders moeten verantwoordelijkheid nemen voor cybersecurity
Verder lezen
Nieuwe subsidie beschikbaar voor verhogen cybersecurity in, zonne, energiesector
Verder lezen
AP: kritische rol van rechter nodig bij algoritmegebruik
Verder lezen
Minister Helder: VWS kan NZa niet stoppen met gevoelige ggz data
Verder lezen
CSR doet dringende oproep verhogen cyberweerbaarheid mkb
Verder lezen
Belgie gaat Nederland voor in NIS2 omzetting
Verder lezen