AP wil inzicht in dataverwerking van het Inlichtingenbureau

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twijfelt of het inlichtingenbureau voldoet aan de privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens. De AP vreest dat burgers slachtoffer kunnen worden van onrechtmatig overheidshandelen, zoals in de toeslagenaffaire gebeurde, indien het inlichtingenbureau onjuist omgaat met de gegevens van burgers.

Het inlichtingenbureau

Het inlichtingenbureau is een instantie die in 2001 is opgericht voor grootschalige verwerking van gegevens van burgers. Op basis van deze verwerkingen helpt het inlichtingenbureau gemeenten bij het beoordelen van aanvragen voor uitkeringen en het opsporen van mogelijke bijstandsfraude. Tijdens de verwerkingen worden van verschillende organisaties, zoals de Belastingdienst, gemeenten of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen gegevensstromen geanalyseerd. Wanneer het inlichtingenbureau conflicterende gegevens signaleert, bijvoorbeeld iemand die zowel een uitkering als studiefinanciering ontvangt, wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. De gemeente kan dan bepalen om een fraudeonderzoek te starten. Het is daarom van groot belang dat het inlichtingenbureau voldoet aan de privacy eisen die bij verwerkingen worden gesteld.

Inzicht in de dataverwerking

De AP eist nu inzicht in de wijze waarop de gegevens worden verwerkt bij het inlichtingenbureau. Het inlichtingenbureau moet binnen vier weken toelichten welke gegevens het verwerkt, op welke manier en op basis van welke wettelijke grondslagen. Met name de zelflerende algoritmes, die bij het verwerken van gegevens gebruikt worden, zijn zorgwekkend. Wanneer deze algoritmes worden gebruikt in hele grote databases, is het niet altijd meer te achterhalen hoe bepaalde gegevens zijn verwerkt. Het kan dan voorkomen dat mensen op het ‘verkeerde lijstje’ belanden en onterecht als fraudeur worden aangemerkt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Ont-Googlen en terughoudendheid met de cloud
Welke keuzes maak je zelf als het gaat om producten en diensten van de tech-giganten? In hoeverre weeg jij zelf informatiebeveiliging en privacy mee? Vandaag een blog met de persoonlijke reis van Renco.
Grip op informatie
Onlangs publiceerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het magazine ‘Grip op informatie’, waarin acht gemeenten een boekje opendoen over hoe zij omgaan met informatie. In deze blog licht ik enkele kernpunten en conclusies uit op het gebied van informatiebeveiliging en privacy die in het magazine op dit vlak naar voren komen.
Wat zegt de GIBIT over informatiebeveiliging?
Om te zorgen dat een product of dienst aansluit bij de behoefte, wordt gemeenten aanbevolen om gebruik te maken van de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze uniforme inkoopvoorwaarden helpen gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. Maar worden hiermee ook alle informatiebeveiligingsvraagstukken gedekt?

Meer recente berichten

Digitaal vertrouwen in bedrijven is fragiel bij Nederlandse consumenten
Verder lezen
Nieuwe mijlpaal waarborgen privacy bij gezichtsherkenning
Verder lezen
Onderzoeksrapport over nationale digitale autonomie
Verder lezen
Blockchain: is het cybersecurity-risico de beloning waard?
Verder lezen
Datalek: adresgegevens ambtenaren gedeeld met schoonmaakbedrijf
Verder lezen
Meer mogelijkheden om informatie te delen voor NCSC
Verder lezen
Documenten 25 kinderen openbaar door datalek in onderwijsplatform
Verder lezen
Handreiking gepubliceerd over vernietiging van digitale overheidsinformatie
Verder lezen
BIO en Thema-uitwerkingen Communicatievoorzieningen
Verder lezen
Gevoelige data veilig analyseren
Verder lezen