AP wil inzicht in dataverwerking van het Inlichtingenbureau

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) twijfelt of het inlichtingenbureau voldoet aan de privacywetgeving bij het verwerken van persoonsgegevens. De AP vreest dat burgers slachtoffer kunnen worden van onrechtmatig overheidshandelen, zoals in de toeslagenaffaire gebeurde, indien het inlichtingenbureau onjuist omgaat met de gegevens van burgers.

Het inlichtingenbureau

Het inlichtingenbureau is een instantie die in 2001 is opgericht voor grootschalige verwerking van gegevens van burgers. Op basis van deze verwerkingen helpt het inlichtingenbureau gemeenten bij het beoordelen van aanvragen voor uitkeringen en het opsporen van mogelijke bijstandsfraude. Tijdens de verwerkingen worden van verschillende organisaties, zoals de Belastingdienst, gemeenten of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen gegevensstromen geanalyseerd. Wanneer het inlichtingenbureau conflicterende gegevens signaleert, bijvoorbeeld iemand die zowel een uitkering als studiefinanciering ontvangt, wordt de gemeente hiervan op de hoogte gesteld. De gemeente kan dan bepalen om een fraudeonderzoek te starten. Het is daarom van groot belang dat het inlichtingenbureau voldoet aan de privacy eisen die bij verwerkingen worden gesteld.

Inzicht in de dataverwerking

De AP eist nu inzicht in de wijze waarop de gegevens worden verwerkt bij het inlichtingenbureau. Het inlichtingenbureau moet binnen vier weken toelichten welke gegevens het verwerkt, op welke manier en op basis van welke wettelijke grondslagen. Met name de zelflerende algoritmes, die bij het verwerken van gegevens gebruikt worden, zijn zorgwekkend. Wanneer deze algoritmes worden gebruikt in hele grote databases, is het niet altijd meer te achterhalen hoe bepaalde gegevens zijn verwerkt. Het kan dan voorkomen dat mensen op het ‘verkeerde lijstje’ belanden en onterecht als fraudeur worden aangemerkt.

Verder lezen bij de bron
IB&P

Lees ons boek

Gemeenten. Bewustzijn. Privacy.

Het handboek voor informatiebewustzijn bij de lokale overheid.

Nieuwsbrief

Deze versturen we 3-4x per jaar.

Recente blogs

Het NIST CyberSecurity Framework als kans?
Binnen informatiebeveiliging praten we vaak over normen, managementsystemen en frameworks. Zo heb je het NIST Cyber Security Framework, maar hoe verhoudt dat zich tot het ISMS en de BIO? Lees het in onze blog.
Waar gaat de Wet digitale overheid over?
Vorig jaar is het wetsvoorstel voor de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen door de Tweede Kamer. Maar waar gaat deze wet nu precies over? Wanneer gaat de wet (pas) van kracht en wat betekent dit voor jouw gemeentelijke organisatie?
Beleid voor informatiebeveiliging in bredere context
Een informatiebeveiligingsbeleid zou niet uit de lucht moeten komen vallen, maar een logisch gevolg van andere beleid en relevante, actuele ontwikkelingen. Juist die zetten we voor je op rij in deze blog. Handig, toch?

Meer recente berichten

Uitfasering uitgifte publiek vertrouwde webcertificaten PKIoverheid
Verder lezen
Ollongren: Gemeenten onvoldoende bewust van AVG
Verder lezen
Gepubliceerd: Werkdocument Audit Wet politiegegevens voor gemeenten
Verder lezen
Cyberaanvallen kunnen leiden tot een grote ramp
Verder lezen
Dit is wat er met je privégegevens kan gebeuren na een datalek
Verder lezen
Joost de Jong, wethouder Eindhoven: Security is kerntaak
Verder lezen
Investeer in cybersecurity, niet eenmalig maar blijvend
Verder lezen
Zorgverzekeraar CZ verandert werkwijze na onderzoek privacy-autoriteit
Verder lezen
Handreiking Wgs in samenwerking met de AP
Verder lezen
Audio blog: De succesfactoren voor een goede implementatie van informatiebeveiliging
Verder lezen